LuatVietnam

blue-check Xác định "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn như thế nào? English attachment

Công văn số 43223/CTHN-TTHT ngày 1/11/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định giá vốn khi chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp (2 trang)
Posted: 5/11/2021 7:24:13 AM | Latest updated: 28/2/2022 9:04:22 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5327 | Vietlaw: 549
LuatVietnam

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn xác định theo từng trường hợp như sau:

- Nếu là chuyển nhượng phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, "giá mua" được xác định là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng trên cơ sở sổ sách, chứng từ kế toán và có xác nhận của các bên góp vốn.

- Nếu là chuyển nhượng phần vốn do mua lại, "giá mua" được xác định là giá trị phần vốn tại thời điểm mua lại trên cơ sở hợp đồng mua lại phần vốn góp và chứng từ thanh toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5327

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV43223-01112021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chuyển nhượng vốn

blue-check Bên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng vốn
blue-check Xác định "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn như thế nào? English attachment
blue-check Thuế đầu tư vốn vẫn đang áp dụng mức 5% English attachment
blue-check Cách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện "thu nhập khác"
blue-check Doanh nghiệp Việt Nam phải nộp thay thuế nếu hai bên chuyển nhượng vốn đều ở nước ngoài English attachment
blue-check Công ty tại Hà Lan được áp dụng Hiệp định thuế để miễn thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Từ 5/12/2020, doanh nghiệp sẽ phải nộp thay 5% thuế cho cổ tức ghi tăng vốn English attachment
blue-check Cổ đông ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, doanh nghiệp ở Việt Nam phải nộp thuế thay English attachment
blue-check Từ sau 5/12/2020, cổ đông sẽ không tư khai thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
blue-check Về trách nhiệm khai thuế khi chuyển nhượng phần vốn có nguồn gốc cổ tức
blue-check Từ 5/12/2020, cổ đông sẽ không tự khai thuế cho phần vốn tăng thêm bằng cổ tức English attachment
blue-check Công ty mẹ chuyển nhượng vốn, công ty con tại Việt Nam phải nộp thuế English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn, dù lỗ vẫn phải kê khai thuế TNCN English attachment
blue-check Các bên ở nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, phía Việt Nam phải nộp thay thuế
blue-check Công ty nhà nước có phải nộp thuế khi chuyển nhượng vốn?
blue-check Lợi tức ghi tăng vốn chỉ bị tính thuế khi chuyển nhượng, thoái vốn hoặc giải thể
blue-check Mua phần vốn góp của nước ngoài phải nộp thay thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check Chuyển nhượng vốn cho cá nhân, doanh nghiệp vẫn phải nhận thanh toán qua ngân hàng
blue-check Thuế chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài phải khai nộp trong vòng 10 ngày English attachment