LuatVietnam

blue-check Xác định chủ đầu tư dự án thế nào khi có nhiều nhà đầu tư tham gia ? English attachment

Công văn số 1040/BXD-QLN ngày 29/3/2022 của Bộ Xây dựng quy định pháp luật về đấu thầu (1 trang)
Posted: 15/4/2022 3:18:37 PM | Latest updated: 28/4/2022 9:00:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5437 | Vietlaw: 560
LuatVietnam

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 và khoản 4 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, trường hợp liên danh nhà đầu tư trúng thầu dự án xây dựng nhà ở xã hội thì có thể ủy quyền cho một nhà đầu tư hoặc cùng thành lập doanh nghiệp để làm chủ đầu tư dự án.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5437

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1040-29032022BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản

blue-check Về nguyên tắc xác định khu vực được chuyển nhượng đất cho người dân tự xây nhà ở
blue-check Bán nhà dự án có cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán? English attachment
blue-check Về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư sau khi chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Quy định mới về thiết lập và khai thác Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường BĐS English attachment
blue-check Một người có được điều hành nhiều sàn giao dịch BĐS? English attachment
blue-check Đất do Nhà nước giao mới được phân lô bán nền
blue-check Có được sáp nhập dự án BĐS nhận chuyển nhượng vào dự án đang thực hiện? English attachment
blue-check Quốc hội yêu cầu tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực BĐS và thương mại điện tử
blue-check Thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án nhà ở, khai nộp thuế TNDN thế nào?
blue-check Các Cục Thuế không được ngâm hồ sơ khai thuế của các giao dịch chuyển nhượng BĐS
blue-check Điều kiện phê duyệt đồng thời dự án và chủ dự án nhà ở thương mại
blue-check Chỉ các công ty BĐS mới được nhận chuyển nhượng dự án BĐS English attachment
blue-check Những lưu ý khi doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh BĐS English attachment
blue-check Các quy định hiện hành về giao dịch BĐS English attachment
blue-check Cách xác định 20% diện tích đất dự án nhà ở xã hội được xây nhà ở thương mại
blue-check Mua bán nhà dự án cần đáp ứng điều kiện nào?
blue-check Không cho phép đầu tư dự án nhà ở thương mại trên đất thương mại dịch vụ
blue-check Về việc chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại
blue-check Các địa phương sẽ điều chỉnh Bảng giá đất sát với giá thị trường để chống thất thu thuế
blue-check Ban quản lý nhà chung cư không được sử dụng khoản thù lao của Ban quản trị