LuatVietnam

blue-check Về yêu cầu đối với chứng từ vận tải để khai hải quan English attachment

Công văn số 1862/TCHQ-GSQL ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về vận đơn làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa (1 trang)
Posted: 27/5/2022 9:29:37 AM | Latest updated: 3/6/2022 10:04:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng, nếu thông tin trên chứng từ vận tải mà doanh nghiệp nộp đảm bảo đầy đủ các nội dung của một vận đơn, chứng từ vận tải theo quy định tại Điều 129 - 131 Luật Hàng không dân dụng, Điều 148 Bộ luật hàng hải, các Hiệp định và các Nghị định thư liên quan đến vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với các nước thì được chấp nhận để làm thủ tục hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1862-25052022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan

blue-check Khai hải quan theo loại hình gia công xuất khẩu bắt buộc phải có hợp đồng gia công
blue-check Hủy tờ khai hải quan có bị xử phạt?
blue-check Tờ khai vận chuyển hàng chuyển phát nhanh phải khai đầy đủ thông tin hàng hóa
blue-check Cách khai hải quan đối với hàng xuất khẩu có thay đổi phương tiện vận tải
blue-check Cách khai tờ khai xuất khẩu dành cho hàng chuyển cửa khẩu
blue-check Điều kiện khai hải quan sau thời điểm giao nhận hàng hóa
blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK
blue-check Các bước đăng ký cấp mã tạm để tái xuất hàng hóa bán miễn thuế
blue-check Bán thanh lý container có nguồn gốc tạm nhập phải khai báo với hải quan
blue-check Lưu ý khi khai báo vận đơn trên tờ khai nhập khẩu
blue-check Miễn khai hải quan khi nhập khẩu sách điện tử
blue-check Về yêu cầu đối với chứng từ vận tải để khai hải quan English attachment
blue-check Lưu ý về thủ tục khai báo thay đổi phương thức vận tải hàng TN-TX
blue-check Nhập khẩu "sách điện tử" có phải làm thủ tục hải quan?
blue-check Hàng nhập khẩu nhầm chủ hàng phải làm thủ tục từ chối nhận trước khi hủy tờ khai English attachment
blue-check Thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu
blue-check Thủ tục khai báo hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan của doanh nghiệp ưu tiên
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có thể lựa chọn khai hải quan tại nơi thuận tiện
blue-check Hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan làm thủ tục thế nào?
blue-check Dừng áp dụng các hướng dẫn tạm về thủ tục thông quan hàng hóa mùa dịch