LuatVietnam

blue-check Về việc lựa chọn áp dụng thuế FTA English attachment

Công văn số 4653/TCHQ-GSQL ngày 29/9/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ngày 13/9/2021 (2 trang)
Posted: 30/9/2021 12:11:43 PM | Latest updated: 2/10/2021 9:23:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5303 | Vietlaw: 532
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan cho rằng doanh nghiệp có quyền lựa chọn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Thỏa thuận song phương Việt Nam - Campuchia hoặc Hiệp định ASEAN - Trung Quốc nếu đáp ứng các quy định tương ứng sau đây:

- Hàng nhập khẩu hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ASEAN - Trung Quốc phải có C/O Form E và đáp ứng các quy định tại Nghị định 153/2017/NĐ-CP .

- Hàng nhập khẩu hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo Thỏa thuận song phương Việt Nam - Campuchia phải có C/O Form S và đáp ứng các quy định tại Nghị định 83/2021/NĐ-CP .

Đối với việc theo dõi trừ lùi những mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thuộc Phụ lục II Nghị định 83/2021/NĐ-CP, vẫn tiếp tục thực hiện theo điểm 2 Công văn số 5302/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5303

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4653-29092021TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế XNK

blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với bàn ghế nhập khẩu đến 1/3/2023
blue-check Mua sản phẩm tái chế từ chất thải để bán ra nước ngoài không được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Hướng dẫn khai thuế chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu đường mía
blue-check Đường mía nhập khẩu từ 8/8/2022 sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp English attachment
blue-check Hải quan sẽ rà soát lại việc tính thuế đối với đường nhập khẩu theo hạn ngạch
blue-check Nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia sẽ bị đánh thuế chống bán phá giá đến 2025
blue-check Máy móc cho thuê, mượn không được miễn thuế XNK English attachment
blue-check Hướng dẫn khai và áp dụng thuế suất CPTPP đối với hàng nhập khẩu từ Peru
blue-check Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế
blue-check Mua hàng của nước ngoài nhưng không nhập về Việt Nam, có phải nộp thuế?
blue-check "Giấy nền polymer" áp dụng thuế suất MFN 6%
blue-check Các trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check Tiêu thụ nội địa nguyên liệu SXXK dư thừa phải truy nộp thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía đến 21/7/2022 English attachment
blue-check Đính chính mô tả hàng hóa của Sợi polyester bị áp thuế chống bán phá giá
blue-check Hàng nhập gia công sẽ không được miễn thuế nếu thuê gia công lại toàn bộ English attachment
blue-check Kiến nghị sửa lại mã số HS của sợi polyester chịu thuế chống bán phá giá
blue-check Tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia
blue-check Gia hạn rà soát thuế chống bán phá giá đối với màng nhựa đến 24/6/2022
blue-check Nguyên tắc áp dụng thuế tự vệ và chống bán phá giá theo Hiệp định RCEP English attachment