LuatVietnam

blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment

Công văn số 276/BTP-HTQTCT ngày 25/1/2022 của Bộ Tư pháp về việc chứng thực việc ủy quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty chứng khoán (1 trang)
Posted: 11/2/2022 10:53:45 AM | Latest updated: 17/2/2022 2:22:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5392 | Vietlaw: 548
LuatVietnam

Bộ Tư pháp cho rằng việc ủy quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của công ty chứng khoán không thuộc các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP. Thay vào đó, sự ủy quyền này nếu cần chứng thực thì thực hiện theo thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch tại các Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã.

Theo Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP, việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền được quy định như sau:
1. Việc ủy quyền theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền.
2. Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
b) Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
c) Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
d) Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.
3. Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5392

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV276-25012022BTP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực

blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã
blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)
blue-check Cấm đòi bản sao chứng thực nếu luật không có quy định
blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
blue-check Các thủ tục mới về thành lập văn phòng công chứng và đăng ký công chứng viên tại TP. HCM
blue-check "Văn bản từ chối thừa kế nhà đất" phải chứng thực tại địa phương nơi có nhà đất
blue-check Làm thế nào nếu công chứng viên đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định?
blue-check Các thủ tục đăng ký hoạt động công chứng
blue-check Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại TP. HCM
blue-check Cẩn trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
blue-check Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi chứng thực giao dịch BĐS?
blue-check Thay mới quy chế bổ nhiệm công chứng viên (kèm biểu mẫu) English attachment
blue-check Chỉ Công chứng viên mới được quyền công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Những giấy tờ thông thường vẫn có thể yêu cầu chứng thực bản dịch
blue-check Tờ khai quan hệ thừa kế có thể chứng thực chữ ký
blue-check Bản sao hộ chiếu phải có đủ các trang thị thực English attachment
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự chưa được thực hiện trực tuyến
blue-check Người nước ngoài có bị từ chối công chứng di sản thừa kế nhà đất tại Việt Nam?
blue-check Về việc chứng thực bản sao điện tử