LuatVietnam

blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment

Công văn số 2648/BXD-KTXD ngày 12/7/2021 của Bộ Xây dựng về thẩm quyền điều chỉnh hợp đồng (1 trang)
Posted: 23/7/2021 2:19:37 PM | Latest updated: 4/8/2021 10:37:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5262 | Vietlaw: 520
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp có sự khác nhau về đồng tiền thanh toán và tỷ lệ của từng loại đồng tiền giữa các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng sử dụng vốn ODA thì sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên áp dụng của các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật Xây dựng và khoản 3 Điều 1 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 để thực hiện.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với các quy định nêu trên thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5262

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2648_12072021BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dự án ODA

blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment
blue-check Giá thầu dự án ODA không bao gồm thuế, lập hóa đơn như thế nào?
blue-check Thuế GTGT đầu vào hàng hóa sử dụng cho VPĐD dự án ODA không được xét hoàn