LuatVietnam

blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment

Công văn số 2566/TCT-CS ngày 13/7/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên (3 trang)
Posted: 9/8/2021 10:57:14 AM | Latest updated: 10/8/2021 2:10:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5266 | Vietlaw: 527
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12status2 , đối với tài nguyên khai thác để xuất khẩu, giá tính thuế tài nguyên là giá xuất khẩu.

Ngoài ra, theo quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 , giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên xuất khẩu là trị giá xuất khẩu, không bao gồm thuế xuất khẩu.

Về trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, được xác định theo quy định tại Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13status2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5266

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2566_13072021TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Tài nguyên

blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022
blue-check Giảm giá nước sạch có được giảm thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất phải trích nộp 8% thuế tài nguyên English attachment
blue-check Về thủ tục miễn nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại chỗ
blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check Bộ thủ tục mới về tính tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Từ 15/5/2021, thay đổi phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để kinh doanh, nộp thuế tài nguyên thế nào?
blue-check Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên
blue-check Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 5/3/2020 English attachment
blue-check Mức thu tiền sử dụng biển để SXKD năm 2020 tại TP. HCM
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch, nộp thuế tài nguyên bao nhiêu?
blue-check Khai thác nước ngầm để sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm để sinh hoạt hay sản xuất đều phải nộp thuế tài nguyên
blue-check Khai thác đất tại chỗ để san lấp mặt bằng được miễn nộp thuế tài nguyên
blue-check Sản xuất nước tinh lọc, nộp thuế tài nguyên theo mức giá nào?
blue-check Kinh doanh cát công nghiệp có được trừ chi phí chế biến khi tính thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác đất tại chỗ để san lấp công trình được miễn thuế tài nguyên