LuatVietnam

blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment

Công văn số 653/TCHQ-GSQL ngày 28/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu vôi, đolomit nung (1 trang)
Posted: 1/3/2022 10:38:53 AM | Latest updated: 3/3/2022 1:49:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5402 | Vietlaw: 555
LuatVietnam

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3130/BXD-VLXD ngày 7/8/2021, sản phẩm vôi và đôlômit nung có nguồn gốc từ khoáng sản nhưng đã qua quá trình chế biến sâu nên không thuộc đối tượng phải đáp ứng điều kiện xuất khẩu khoáng sản theo Công văn số 2132/TCHQ-GSQL ngày 7/5/2021.

Thủ tục xuất khẩu các sản phẩm này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BXD và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Tổng cục Hải quan liên quan về xuất khẩu vôi, đôlômit nung .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5402

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV653-28022022TCHQ[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check Xuất khẩu than không yêu cầu nộp giấy phép
blue-check Xuất khẩu bột đá vôi không cần đáp ứng điều kiện về xuất khẩu khoáng sản
blue-check Khi nào khoáng sản xuất khẩu bị kiểm tra thực tế?
blue-check Bán quặng graphic vào KCX không cần đáp ứng điều kiện xuất khẩu khoáng sản