VietlawOnline
Functions

Ứng dụng tính thuế TNCN

Posted: 8/4/2022 | Latest updated: 8/4/2022 3:56:00 PM (GMT+7)

Ứng dụng này dùng để tính được số thuế TNCN của người nộp thuế theo biểu lũy tiến dựa trên thu nhập chịu thuế và số người phụ thuộc.

Ứng dụng được đặt trong menu OFFICE và dành riêng cho người dùng LuatVietnam đăng ký gói OFFICE

Bạn cần nhập "Thu nhập chịu thuế" và "Số người phụ thuộc" vào mẫu dưới đây

Sau cùng, nhấn nút "Tính số thuế phải nộp". Ví dụ, với Thu nhập chịu thuế là 40.000.000 VND và 2 Người phụ thuộc, Số thuế TNCN phải nộp sẽ được tính chi tiết như sau:

Tại trang kết quả, sẽ có 2 biểu tượng sau:

+ Với biểu tượng Mail: bạn có thể gởi trang kết quả đến email của ai đó (tùy bạn chọn). Điều này hữu ích cho việc bạn dự toán một khoản thuế TNCN mà người đó dự kiến sẽ phải nộp trước khi nhận việc hoặc điều chỉnh lương

+ Với biểu tượng Print: trang kết quả sẽ được mở rộng thành một trang mới, có thể in được ra giấy hoặc tập tin PDF

Mẹo: Nếu bạn muốn một email hay trang in kết quả với nội dung tiếng Anh, nên chuyển sang giao diện Anh ngữ trước khi thực hiện tính toán

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hướng dẫn thêm về cách sử dụng, hãy gọi phone hoặc Zalo/Viber về số 094 671 6767

File attachment:
Huong-dan-tinh-thue-TNCN-help26.pdf