VietlawOnline
Functions

Ứng dụng tính ngày nghỉ hưu

Posted: 9/4/2022 | Latest updated: 9/4/2022 4:52:00 PM (GMT+7)

Do tuổi hưu sẽ tăng dần trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2055, thậm chí mức tăng của nam và nữ khác nhau nên ứng dụng này được dùng để tính thời điểm nghỉ hưu của một người dựa trên 3 thông tin sau:

  1. Tháng/năm sinh, giới tính và quốc tịch
  2. Thời điểm bắt đầu tham gia BHXH
  3. Số tháng không đóng BHXH (nếu có)

Với 3 thông tin trên, bạn sẽ biết mình còn phải đóng bao nhiêu tháng BHXH nữa (nếu chưa đóng đủ 20 năm) và thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu

Để bắt đầu, hãy gọi ứng dụng Tính ngày nghỉ hưu từ menu OFFICE. Tuy nhiên, nó chỉ dành riêng cho người dùng LuatVietnam đăng ký gói OFFICE

Bạn cần nhập tháng sinh với 2 chữ số và năm sinh với 4 chữ số

Tiếp tục, nhập tháng và năm đầu tiên tham gia BHXH (với 2 chữ số cho tháng và 4 chữ số cho năm). Nếu bạn chưa từng tham gia BHXH bắt buộc, hãy bỏ trống

Tiếp tục, nhập số tháng mà bạn không đóng BHXH. Nếu là số 0 thì hiểu rằng bạn đóng BHXH liên tục, không dừng. Nếu bạn ngừng đóng 1 năm, hãy nhập số 12

Phần Tên của bạn, hãy nhập tên của bạn hoặc của người đang tính thời điểm nghỉ hưu, chọn thêm giới tính và quốc tịch một cách chính xác

Sau cùng, nhấn nút Tính ngày về hưu. Ví dụ, nếu bạn là nam, quốc tịch Việt Nam,  sinh tháng 04/1968, bắt đầu đóng BHXH từ tháng 12/2004 và dừng đóng BHXH khoảng 6 tháng. bạn sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu vào tháng 4/2030 nếu tiếp tục đóng thêm 3 năm 2 tháng BHXH. Bảng kết quả cụ thể như sau

 

Tại trang kết quả, sẽ có 2 biểu tượng sau:

 

+ Với biểu tượng Mail: bạn có thể gởi trang kết quả đến email của ai đó (tùy bạn chọn). Điều này hữu ích cho việc bạn cần thông báo cho ai đó biết được thời điểm nghỉ hưu của họ

+ Với biểu tượng Print: trang kết quả sẽ được mở rộng thành một trang mới, có thể in được ra giấy hoặc tập tin PDF

Mẹo: Nếu bạn muốn một email hay trang in kết quả với nội dung tiếng Anh, nên chuyển sang giao diện Anh ngữ trước khi thực hiện tính toán

Hỗ trợ

Nếu bạn cần hướng dẫn thêm về cách sử dụng, hãy gọi phone hoặc Zalo/Viber về số 094 671 6767

File attachment:
Huong-dan-tinh-ngay-nghi-huu-help27.pdf