LuatVietnam
Hướng dẫn sử dụng

Tự động cập nhật LuatVietnam

Posted: 10/8/2021 | Latest updated: 5/9/2021 7:39:00 AM (GMT+7)

LuatVietnam sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các chủ đề để bạn chọn. Khi chủ đề đó phát sinh văn bản mới, nó sẽ được gởi ngay cho bạn qua Email thay vì phải chờ đến sáng hôm sau mới đọc được nó trên bản tin hằng ngày.

Bằng cách này, bạn sẽ thấy yêu cầu về văn bản của bạn trở nên thiết thực hơn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, có những chủ đề đôi khi rất lâu mới phát sinh văn bản mới.

Để làm được điều này, bạn cần làm vài thao tác cho tài khoản LuatVietnam của mình.

Ngay sau khi đăng nhập LuatVietnam, hãy nhấp thực đơn "Tài khoản" và chọn Tự động cập nhật:

Bạn sẽ nhận được Danh mục các chủ đề/lĩnh vực. Những chủ đề mà bạn đã chọn trước đó (nếu có) sẽ được đánh dấu sẵn:

Tại đây, hãy chọn chủ đề/lĩnh vực mà bạn quan tâm và cuộn xuống cuối trang hoặc lên đầu trang nhấn nút "Lưu các thay đổi". Ở chiều ngược lại, nếu muốn gỡ bỏ việc cập nhật tự động, hãy nhấp nút "Xóa hết"

Sau khi "Lưu các thay đổi, bạn sẽ nhìn thấy kết quả mà mình đã chọn:

 Bạn có thể tiếp tục chọn và bỏ chọn hoặc rời khỏi trang thiết lập. Đến đây, quá trình thiết lập chế độ Tự động cập nhật LuatVietnam của bạn xem như hoàn tất

***

Khi có chọn Tự động cập nhật", bạn sẽ nhận được ngay Email như dưới đây thông báo về việc một văn bản hay giải đáp vừa mới được đăng tải và được phân loại trong lĩnh vực/chủ đề mà bạn đã chọn:

 Tuy nhiên, văn bản này vẫn sẽ xuất hiện trong bản tin LuatVietnam mà bạn nhận hằng ngày