LuatVietnam

blue-check Từ 20/1/2022, dừng cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội English attachment

Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNNstatus2 ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội (9 trang)
Posted: 9/12/2021 10:50:30 AM | Latest updated: 6/5/2022 10:06:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5360 | Vietlaw: 542
LuatVietnam

Một trong những sửa đổi đáng lưu ý tại Thông tư này là gỡ bỏ gói tín dụng (cho vay) ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Chính sách cho vay để hộ cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở cũng sẽ bị khống chế hạn mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng/khách hàng và thời hạn vay tối đa không quá 25 năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-NHNN ngày 16/12/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5360

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT20-30112021NHNN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội
blue-check Dự án cải tạo chung cư không bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội
blue-check Vướng mắc chính sách miễn giảm thuế cho dự án nhà ở xã hội, cần liên hệ với Bộ Tài chính
blue-check Dự án nhà ở thương mại dưới 2ha được miễn trích 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội
blue-check Về điều kiện cho phép UBND cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu
blue-check Về thủ tục lựa chọn nhà đầu tư của dự án nhà ở xã hội
blue-check Căn hộ thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội cũng được miễn tiền sử dụng đất
blue-check 20% quỹ đất nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở thương mại không được miễn tiền đất
blue-check Cơ quan nào phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà ở cho công nhân? English attachment