LuatVietnam

blue-check Từ 1/1/2022, ngân hàng được phép phát hành thẻ theo phương thức điện tử English attachment

Thông tư số 17/2021/TT-NHNN ngày 16/11/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNNstatus2 ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (5 trang)
Posted: 3/12/2021 8:25:59 AM | Latest updated: 20/1/2022 8:06:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5349 | Vietlaw: 539
LuatVietnam

Một trong những quy định mới đáng chú ý tại Thông tư này là cho phép các ngân hàng được triển khai hình thức phát hành thẻ trực tuyến đối với chủ thẻ là cá nhân.

Các ngân hàng sẽ được tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ xác minh thông tin khách hàng để triển khai cấp thẻ trực tuyến cũng như ấn định hạn mức giao dịch của thẻ.

Tuy nhiên, phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch thẻ (bao gồm rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán) của một khách không vượt quá 100 triệu đồng/tháng, đồng thời không được rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài và thanh toán quốc tế (trừ khi ngân hàng đảm bảo yêu cầu công nghệ theo khoản 4 Điều 10a).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 41/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 28/12/2018 và khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 28/2019/TT-NHNNstatus2 ngày 25/12/2019.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN ngày 7/12/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5349

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT17-16112021NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

light-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
light-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
light-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment