LuatVietnam

blue-check Trả thay các chi phí COVID-19 cho người nước ngoài có được hạch toán? English attachment

Công văn số 32040/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi phí phòng chống dịch Covid-19 (1 trang)
Posted: 20/8/2021 7:57:21 AM | Latest updated: 26/8/2021 2:55:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5276 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Liên quan đến việc hạch toán chi phí cách ly cho chuyên gia nước ngoài, Cục Thuế Tp. Hà Nội cho rằng doanh nghiệp nên căn cứ theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020.

Theo Công văn 5032/TCT-CS, đối với chi phí cách ly (ăn, ở, sinh hoạt phí) tại khách sạn của chuyên gia nước ngoài, ngành thuế chỉ chấp nhận cho hạch toán nếu trong hợp đồng lao động có thỏa thuận việc doanh nghiệp chi trả thay tiền nhà và xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Riêng chi phí xét nghiệm Covid-19 sẽ phải trích từ quỹ phúc lợi và hạch toán theo quy định dành cho quỹ phúc lợi.

Cần lưu ý là khi chi trả thay các khoản mà chuyên gia nước ngoài buộc phải trả thì phải tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNCN vì ngành Thuế cho rằng đây là "lợi ích khác" mà vị chuyên gia này nhận được (nên phải chịu thuế TNCN)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5276

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV32040_19082021CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động nước ngoài

blue-check Người nước ngoài nếu làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày phải nộp thuế đến 20% English attachment
blue-check Kỳ tính thuế đầu tiên của người nước ngoài vẫn xác định theo năm Dương lịch English attachment
blue-check Tiền thuê nhà cho người nước ngoài vẫn khấu trừ thuế TNCN theo hạn mức 15%
blue-check Người nước ngoài sang Việt Nam khảo sát thị trường có phải nộp thuế TNCN? English attachment
blue-check Người nước ngoài được tính thuế lũy tiến nếu thời hạn hợp đồng phái cử trên 183 ngày English attachment
blue-check Lương ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022 quy đổi theo tỷ giá 23.112 đồng/USD
blue-check Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng LĐNN sẽ phải nộp ngay trong tháng 6/2022
blue-check Lao động người nước ngoài cũng được hướng gói hỗ trợ tiền thuê nhà (khoảng 17 - 34 USD)
blue-check Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài đến làm việc và đầu tư tại TP. HCM
blue-check Căn cứ xác định chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài trong gói thầu xây dựng English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép lao động và đăng ký nội quy tại Ban Quản lý KCX TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý lao động nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam trên 100 triệu/năm, người nước ngoài phải nộp thuế English attachment
blue-check Người nước ngoài khai thuế TNCN tại Việt Nam như thế nào English attachment
blue-check Những lưu ý khi nộp hồ sơ hưởng BHXH đối với lao động nước ngoài English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thuê lao động nước ngoài tại TP. HCM từ 28/1/2022
blue-check TP. HCM sẽ giám sát việc phòng dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh ngắn hạn
blue-check [TP. HCM] Báo cáo tình hình người nước ngoài nhập cảnh năm 2021 phải nộp trước 20/1/2022
blue-check Tỷ giá quy đổi lương ngoại tệ trong 6 tháng đầu năm 2022: 23.134 đồng/USD English attachment
blue-check Học phí cho con của người nước ngoài chỉ được hạch toán nếu có thỏa thuận rõ trong HĐLĐ