LuatVietnam

blue-check Tổng hợp những điểm mới về xử phạt hải quan từ 1/1/2022 English attachment

Công văn số 5820/TCHQ-PC ngày 10/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 102/2021/NĐ-CP (15 trang)
Posted: 15/12/2021 7:59:38 AM | Latest updated: 1/4/2022 11:35:47 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5378 | Vietlaw: 554
LuatVietnam

Văn bản tổng hợp những điểm mới của Luật số 67/2020/QH14, Nghị định 102/2021/NĐ-CP về xử phạt thuế và hải quan và yêu cầu cơ quan Hải quan tại các tỉnh công khai, tuyên truyền, phổ biến các nội dung này cho người khai hải quan, người nộp thuế được biết và thực hiện.

Nghị định số 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cùng ngày với Luật 67/2020/QH14, tứ 1/1/2022.

Các nội dung mới bao gồm:

1. Về khái niệm tái phạm

2. Về nguyên tắc xử phạt đối với vi phạm hành chính nhiều lần

3. Về quy định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm đang thực hiện

4. Về mức phạt đối với một hành vi vi phạm khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

5. Về hành vi bị nghiêm cấm trong xử phạt vi phạm hành chính

6. Về việc hủy bỏ, ban hành mới, đính chính, sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

7. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

8. Về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

9. Về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện

10. Về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu

11. Về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5378

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5820-10122021TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xử phạt thuế

blue-check Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi
blue-check Cảnh báo 25 dấu hiệu nghi ngờ trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
blue-check Ngành Thuế sắp triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK phải chịu thêm tiền phạt English attachment
blue-check Thay đổi mục đích sử dụng hàng miễn thuế, nếu không khai nộp thuế sẽ bị ấn định và xử phạt
blue-check Các lĩnh vực sắp bị thanh tra thuế
blue-check Về ấn định thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản nhưng trốn thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ phải nộp tiền chậm nộp
blue-check Về trình tự xử phạt thuế theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
blue-check Từ 1/1/2022, Cục thuế TP. HCM sẽ bắt đầu lập biên bản xử phạt điện tử
blue-check Tổng hợp những điểm mới về xử phạt hải quan từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Không có chính sách miễn tiền chậm nộp cho doanh nghiệp được nộp dần nợ thuế
blue-check Chậm mở tờ khai NK tại chỗ do ảnh hưởng dịch vẫn bị ấn định thuế nguyên liệu
blue-check Tự giác nộp bổ sung thuế trước khi bị phát hiện sẽ được miễn phạt
blue-check Chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian giãn cách được miễn phạt English attachment
blue-check Khuyến cáo các dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép English attachment
blue-check Giải đáp vướng mắc về xử phạt thuế và hóa đơn
blue-check Chậm báo cáo thuế do phong tỏa COVID-19 được miễn phạt
blue-check Hải quan sắp rà soát doanh nghiệp nợ thuế đến 90 ngày để cưỡng chế English attachment