LuatVietnam

blue-check Tổng giá trị các kiện hàng chuyển phát nhanh nếu trừ 1 triệu trở lên sẽ không được miễn thuế gói, kiện vượt 1 triệu English attachment

Công văn số 3923/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2021 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý đối với hàng hóa trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh (3 trang)
Posted: 19/8/2021 8:26:45 AM | Latest updated: 20/8/2021 7:16:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5274 | Vietlaw: 523
LuatVietnam

Nhằm ngăn chặn việc trục lợi chính sách miễn thuế cho hàng hóa gửi chuyển phát nhanh trị giá không quá 1 triệu đồng, Tổng cục Hải quan thông báo, đối với lô hàng thuộc 1 vận đơn tổng (master bill) nhưng có nhiều gói, kiện hàng theo từng vận đơn con (house bill) của cùng một chủ hàng mà tổng trị giá các gói hàng đó vượt quá 1 triệu đồng thì phải nộp thuế NK cho toàn bộ lô hàng; không được hưởng chính sách miễn thuế theo khoản 2 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng XNK trị giá thấp gửi qua chuyển phát nhanh nếu có những dấu hiệu sau:

- Khai báo thông tin người nhận không đầy đủ, rõ ràng như: thiếu địa chỉ người nhận, địa chỉ người nhận không có thực, thiếu số CMND...

- Thường xuyên gửi cho cùng một người nhận hàng, có cùng địa chỉ, cùng số điện thoại, cùng chứng minh thư...

- Một doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên nhập khẩu hàng hóa qua chuyển phát nhanh (nhận nhiều lần trong cùng một ngày).

- Chia tách hàng hóa thành nhiều gói kiện nhỏ để phù hợp với trị giá được miễn thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5274

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV3923_06082021TCHQ[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phi mậu dịch

blue-check Mua hàng nhập khẩu trị giá thấp phải khai báo số CMND
blue-check Tổng giá trị các kiện hàng chuyển phát nhanh nếu trừ 1 triệu trở lên sẽ không được miễn thuế gói, kiện vượt 1 triệu English attachment
blue-check Bán lại hàng nhập mẫu vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng biếu tặng có được khấu trừ?
blue-check Tờ khai phi mậu dịch không bị khống chế về giá trị English attachment
blue-check Thuế đầu vào của hàng nhập phi mậu dịch có được khấu trừ?
blue-check Ngưỡng miễn thuế nhập khẩu đối với quà biếu, quà tặng
blue-check Hàng cho, tặng ra nước ngoài có bị tính thuế GTGT?
blue-check Hàng phi mậu dịch hiện chưa được miễn kiểm tra chất lượng
blue-check Hàng tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa có thể tùy chọn nơi làm thủ tục hải quan
blue-check Thuế GTGT đầu vào của hàng mẫu có được khấu trừ?
blue-check Được phép tự khai trị giá hàng mẫu nhưng Hải quan sẽ giữ quyền ấn định lại
blue-check Nhập khẩu hàng để làm quà tặng có được miễn thuế?
blue-check Trị giá quà tặng trên 2 triệu đồng phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Bưu phẩm nhập khẩu gửi nhầm chuyến phải mở tờ khai vận chuyển độc lập
blue-check Tăng cường giám sát quà biếu nhập khẩu miễn thuế
blue-check Nhập khẩu hàng biếu tặng: miễn xuất trình hóa đơn nhưng phải khai trị giá
blue-check Không được gửi hàng CPN trong kho ngoại quan để chờ khai hải quan
blue-check Hàng chuyển phát nhanh chưa bắt buộc phải khai hải quan tại cửa khẩu
blue-check Chuyển phát hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam được miễn thuế nhà thầu