LuatVietnam

blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (29 trang)
Posted: 27/8/2021 11:05:38 AM | Latest updated: 26/6/2022 10:07:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5281 | Vietlaw: 527
LuatVietnam

Nghị định này vẫn giữ nguyên (không thay đổi) các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa như quy định cũ tại Nghị định 39/2018/NĐ-CPstatus1 . Chi tiết xem Điều 5.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ có cơ hội hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới (từ nhà nước) theo Nghị định này, chẳng hạn:

- Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số nhưng không quá 50 triệu/hợp đồng/năm (với doanh nghiệp nhỏ) và không quá 100 triệu/hợp đồng/năm (với doanh nghiệp vừa).

- Được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số nhưng không quá 20 triệu/năm (với doanh nghiệp siêu nhỏ); không quá 50 triệu/năm (với doanh nghiệp nhỏ) và không quá 100 triệu/năm (với doanh nghiệp vừa).

- Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhưng không quá 100 triệu/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

- Được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Ngoài ra, hạn mức hỗ trợ hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn (về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường...) cho DNNVV cũng được điều chỉnh tăng nhiều lần so với trước. Cụ thể, hạn mức hỗ trợ tối đa với doanh nghiệp siêu nhỏ là 50 triệu/năm (cũ là 3 triệu/năm); doanh nghiệp nhỏ là 100 triệu/năm (cũ là 5 triệu/năm); doanh nghiệp vừa là 150 triệu/năm (cũ là 10 triệu/năm).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021 và thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 11/3/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5281

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND80-26082021CP[EN].pdf

Lược đồ

Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 3-Jun-2022

Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" English attachment
blue-check Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đơn giản hóa
blue-check Về giấy tờ chứng minh thâm niên công tác khi cấp chứng chỉ Quản tài viên