LuatVietnam

blue-check Tiêu chí phân loại lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm English attachment

Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động (21 trang)
Posted: 1/4/2022 9:01:58 AM | Latest updated: 25/4/2022 12:06:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5423 | Vietlaw: 558
LuatVietnam

Thông tư hướng dẫn phân loại lao động thuộc các nghề: (i) bình thường; (ii) nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và (iii) đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để doanh nghiệp làm cơ sở chi trả phụ cấp và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2013.

Theo đó, lao động làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI.

Lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV.

Lao động làm nghề bình thường (không nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) là lao động làm các nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III.

Việc xếp loại điều kiện lao động để làm căn cứ phân loại lao động như trên được thực hiện theo phương pháp, quy trình quy định tại Điều 6 và Phụ lục I Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Apr-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5423

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT29-28122021BLDTBXH[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Hồ sơ đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ được tiếp nhận đến 15/8/2022
blue-check Người lao động không nên mượn hồ sơ người khác để ký HĐLĐ
blue-check Chính phủ giục các tỉnh giải ngân ngay tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động
light-check Chế độ làm việc dành riêng cho lao động ngành dầu khí
blue-check Những việc công ty cho thuê lao động cần làm để tránh vi phạm
blue-check Chính phủ giực các tỉnh giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động
blue-check Chính phủ yêu cầu các tỉnh đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
blue-check Thay mới 12 thủ tục trong lĩnh vực lao động, việc làm và dạy nghề tại TP. Hà Nội
blue-check Những điều cần biết khi áp dụng hạn mức tăng ca 300 giờ/năm
blue-check Mức đóng BHXH từ 1/7/2022 phải điều chỉnh tăng theo lương tối thiểu English attachment
blue-check Doanh nghiệp tại Tp. HCM phải cập nhật hồ sơ xin hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động lên website của Sở Lao động
blue-check [TP.HCM] Thay mới Quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản kể từ 20/6/2022
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xác nhận người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
blue-check Những lưu ý khi áp dụng hạn mức tăng ca 300 giờ/năm English attachment
light-check Từ 1/9/2022, thí điểm cho phạm nhân tham gia lao động, học nghề ngoài trại giam
blue-check Liên đoàn Lao động tại TP. HCM sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tiếp cận vốn vay
blue-check Thay mới 11 quy trình giải quyết thủ tục trong lĩnh vực việc làm (tại TP. HCM)
blue-check Những điều cần biết về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
blue-check Hướng dẫn nộp trực tuyến Báo cáo tình hình thay đổi lao động (6 tháng và cả năm)
blue-check Người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà chậm nhất trong tháng 8/2022