LuatVietnam

blue-check Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 English attachment

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (6 trang)
Posted: 5/7/2021 2:06:41 PM | Latest updated: 12/7/2022 4:11:05 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5242 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Quyết định ban hành Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, so với Quyết định 58/2016/QĐ-TTgstatus1 , Quyết định này có bổ sung một số lĩnh vực chỉ được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, như: dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên cả nước; khai thác công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; bảo hiểm tiền gửi, mua bán nợ xấu của ngân hàng; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

Một số lĩnh vực sau thì phải thành lập doanh nghiệp có vốn góp nhà nước từ 65% trở lên: quản lý, khai thác các bến cảng tại cảng biển đặc biệt; bán buôn lương thực có vai trò đảm bảo bình ổn thị trường; sản xuất phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ.

Đối với lĩnh vực khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn thì phải thành lập doanh nghiệp có vốn góp nhà nước trên 50%.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2021 và thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTgstatus1 ngày 28/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 19-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5242

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD22_02072021TTg[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án đầu tư công năm 2022 của TP. HCM
blue-check Quy định mới về thành lập và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước English attachment
blue-check Từ 1/4/2022, thay đổi quy định về khai nộp khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Quy chế thẩm định dự án đầu tư công tại Hà Nội kể từ 9/4/2022
blue-check Cần ghi rõ nhu cầu giải ngân quý tiếp theo khi báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công hàng tháng
blue-check Sẽ có tiêu chí đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực
blue-check Yêu cầu của Thủ tướng về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check TP. HCM yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm quyết toán
blue-check Quy chế giám sát các dự án đầu tư công (PPP) đa chủ thể của thành phố Hà Nội
blue-check Thay mới thủ tục bàn giao nợ và tài sản loại trừ của doanh nghiệp cổ phần hóa
blue-check Thay mới Quy chế quản lý và khai nộp các khoản thu từ đầu tư vốn nhà nước
blue-check Sửa đổi quy định về chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC