LuatVietnam

blue-check Tiêu chí đánh giá phân loại cảng biển Việt Nam English attachment

Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ quy định tiêu chí phân loại cảng biển (5 trang)
Posted: 29/7/2021 7:07:21 AM | Latest updated: 26/8/2021 2:59:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5258 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Nghị định này quy định về tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam.

Theo đó, cảng biển Việt Nam được đánh giá và phân thành 04 loại: loại I, loại II, loại III và loại đặc biệt.

Tiêu chí đánh giá và cách tính điểm tham khảo tại Phụ lục đính kèm.

Định kỳ 5 năm/lần, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá, phân loại các cảng biển Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2021 và thay thế Quyết định số 70/2013/QĐ-TTgstatus1 ngày 19/11/2013status1

Bãi bỏ khoản 1 Điều 20 Nghị định số 58/2017/NĐ-CPstatus2 ngày 10/5/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5258

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND76_28072021CP[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Vận tải biển

light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
light-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022
blue-check Trả phí hoa hồng môi giới vận tải quốc tế phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Dịch vụ hàng hải loại nào được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất/nhập cảnh tại TP. HCM từ 14/12/2021
blue-check Khoản phụ thu kèm theo giá cước vận tải quốc tế được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021
blue-check Sửa đổi mức thu phí, lệ phí hàng hải English attachment