LuatVietnam

blue-check Tiếp tục giảm 50% phí thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 1/9/2021 - 30/6/2022 English attachment

Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNNstatus2 ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2 trang)
Posted: 25/8/2021 12:50:57 PM | Latest updated: 14/9/2021 11:44:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5281 | Vietlaw: 527
LuatVietnam

Các khoản phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng nêu tại điểm 1.1, 1.2 Mục 1 Phần III Biểu phí ban hành kèm Thông tư số 26/2013/TT-NHNNstatus2 sẽ tiếp tục được giảm 50% kể từ ngày 1/9/2021 - 30/6/2022.

Trước đó, các khoản phí này đã được giảm 50% trong thời gian từ 1/4 - 31/12/2020 (Thông tư 04/2020/TT-NHNNstatus1 ) và tiếp tục được gia hạn thời hạn giảm từ 1/1 - 30/6/2021 (Thông tư 19/2020/TT-NHNNstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021 và bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNNstatus1 ngày 30/12/2020.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN ngày 26/8/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5281

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT13_23082021NHNN[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Quản lý ngân hàng

light-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
light-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
light-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment