LuatVietnam

blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 (9 trang)
Posted: 30/5/2022 7:08:21 AM | Latest updated: 6/6/2022 2:10:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5461 | Vietlaw: 563
LuatVietnam

Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục được ân hạn nộp các sắc thuế tương tự như năm 2021, gồm: thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất.

Trong đó, thuế GTGT được ân hạn nộp số thuế của tháng 3 - tháng 8/2022 hoặc quý I, II/2022 (với doanh nghiệp khai theo quý), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu. Thời gian ân hạn là 6 tháng (với số thuế của tháng 3 - tháng 5 và quý I); 5 tháng (với số thuế của tháng 6 và quý II); 4 tháng (với số thuế của tháng 7); 3 tháng (với số thuế của tháng 8).

Thuế TNDN sẽ được ân hạn nộp 3 tháng cho số thuế tạm nộp của quý I và quý II/2022.

Tiền thuê đất sẽ được ân hạn đến 6 tháng (từ 31/5/2022 - 30/11/2022) đối với 50% số tiền phải nộp năm 2022.

Riêng hộ kinh doanh, được ân hạn nộp toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh trong năm 2022, thời gian ân hạn đến 30/12/2022.

Cần lưu ý, chính sách ân hạn nộp thuế năm 2022 chỉ áp dụng với một số ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Giấy đề nghị ân hạn thuế nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-May-2022
Hết hiệu lực 1-Jan-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5461

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND34-28052022CP[EN].pdf

Lược đồ

Ân hạn thuế 2022Cập nhật đến: 23-Jun-2022

Dòng thời gian

Chính sách thuế

blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT
blue-check Hàng hóa đã cung cấp trước nhưng sau 1/2/2022 mới lập hóa đơn thì không được giảm thuế GTGT
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT cho hàng nhập khẩu tại chỗ có bị tính tiền chậm nộp?
blue-check Sẽ xử nghiêm những trường hợp không giảm 2% thuế GTGT trên hóa đơn
blue-check Cục thuế các tỉnh sẽ chủ động phổ biến chính sách giảm thuế năm 2022 đến doanh nghiệp