LuatVietnam

blue-check Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước mới được xét giảm 30% tiền thuê do ảnh hưởng dịch English attachment

Công văn số 85/TCT-CS ngày 11/1/2022 của Tổng cục Thuế về việc giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19 (2 trang)
Posted: 14/2/2022 3:24:01 PM | Latest updated: 16/2/2022 7:51:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5391 | Vietlaw: 548
LuatVietnam

Chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch được quy định tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg .

Theo đó, việc giảm tiền thuê đất năm 2021 do ảnh hưởng dịch chỉ áp dụng với các doanh nghiệp thuê đất trực tiếp từ Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm. Cụ thể, chỉ các doanh nghiệp có tên trong Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước thì mới được xét giảm.

Mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 (sau khi trừ đi số tiền thuê đất được giảm, được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5391

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV85-11012022TCT[[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Tiền thuê đất sẽ khai nộp vào Tiểu mục 3649
blue-check Không được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian chậm nộp hồ sơ
blue-check [Dự thảo] Quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2022
blue-check Trả lại tiền thuê đất được miễn, giảm sai phải chịu thêm tiền chậm nộp
blue-check Đất xây dựng hạ tầng dùng chung trong KCN được miễn tiền thuê English attachment
blue-check Không được xét giảm tiền thuê đất năm 2021 nếu đã bù trừ hết English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu nộp hồ sơ sau ngày 31/12/2021
blue-check Đổi tên doanh nghiệp, nếu chưa ký lại hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê?
blue-check Nhận chuyển nhượng đất thuê có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thuê đất trực tiếp từ Nhà nước mới được xét giảm 30% tiền thuê do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Đất thuê bị thu hồi nhưng chưa bàn giao vẫn phải nộp tiếp tiền thuê đất
blue-check Về việc chuyển tiếp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đã hết thời gian hưởng
blue-check Đổi tên nhưng chưa ký lại hợp đồng theo tên mới sẽ không được giảm 30% tiền thuê đất English attachment
blue-check Đất dự án nếu sử dụng chậm tiến độ phân kỳ phải nộp thuế theo mức 0,15% English attachment
blue-check Không được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 nếu đã được bù trừ English attachment
blue-check Về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án sử dụng nhiều lao động English attachment
blue-check Dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh không được miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản
blue-check Không có hợp đồng hay quyết định thuê đất, giá thuê sẽ không được áp dụng chính sách ổn định
blue-check Sử dụng đất sai mục đích phải truy nộp lại số tiền thuê được miễn giảm
blue-check Công ty cổ phần hóa phải trả thay khoản nợ tiền thuê đất của doanh nghiệp cũ