LuatVietnam

stop-check Thủ tục và điều kiện ân hạn nộp thuế năm 2021

Quyết định số 1087/QĐ-BTCstatus1 ngày 3/6/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quản lý của Bộ Tài chính (26 trang)
Posted: 8/10/2021 11:44:22 AM | Latest updated: 26/7/2022 6:21:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5311
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 do ảnh hưởng dịch được quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP .

Cần lưu ý, một trong những điều kiện để được ân hạn nộp thuế năm 2021 là doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền thuế năm 2020 được ân hạn nộp theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh (nếu có).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, thay thế thủ tục hành chính quy định tại số thứ tự 153 mục II và số thứ tự 117 mục III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 792/QĐ-BTCstatus1 ngày 29/5/2020.

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Jun-2021
Hết hiệu lực 1-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5311
Văn bản thay thế

follow 1462/QĐ-BTC - Các thủ tục mới về kê khai, quyết toán thuế

Tệp đính kèm

Lược đồ

Ân hạn thuế 2021Cập nhật đến: 12-Nov-2021

Dòng thời gian

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT