LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kể từ 1/10/2021 English attachment

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện (105 trang)
Posted: 20/8/2021 8:16:13 AM | Latest updated: 7/10/2021 10:40:53 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5280 | Vietlaw: 528
LuatVietnam

Thông tư thay mới các thủ tục cấp phép, gia hạn sử dụng tần số vô tuyến điện và điều kiện, thủ tục cho thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện.

Theo quy định mới, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ sẽ do Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực cấp, gia hạn (khoản 2 Điều 3).

Thời hạn hiệu lực của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu là không quá 10 năm. Riêng giấy phép sử dụng băng tần là không quá 15 năm; giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh là không quá 20 năm (khoản 2 Điều 4).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTTstatus1 ngày 23/3/2015.

Các giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục có giá trị sử dụng theo thời hạn được ghi trên giấy phép.

Bãi bỏ Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, khoản 7 Điều 21 của Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTTstatus2 ngày 4/4/2008.

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 1494/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5280

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT04_13082021BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Viễn thông

blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký Danh sách cấp giấy đi đường cho nhân viên bưu chính, viễn thông tại Hà Nội
blue-check Công bố Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về chất lượng mạng di động 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về truy nhập vô tuyến đối với thiết bị 5G English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kể từ 1/10/2021 English attachment
blue-check Mua dịch vụ viễn thông của nước ngoài có chịu thuế nhà thầu?