LuatVietnam

stop-check Thủ tục ân hạn nộp thuế 2020

Quyết định số 792/QĐ-BTCstatus1 ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (10 trang)
Posted: 11/6/2020 8:17:22 AM | Latest updated: 8/10/2021 1:55:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4980
LuatVietnam

Quyết định này thay mới thủ tục "GIa hạn nộp thuế" công bố tại Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016 nhằm thực hiện chính sách ân hạn thuế (do ảnh hưởng dịch Covid) của Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số thứ tự 153 Mục II Phần I và số thứ tự 117 Mục III Phần I về "Gia hạn thuế" tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BTCstatus2 ngày 30/6/2016.

Ghi chú về hiệu lực
Bị bãi bỏ kể từ ngày 3/6/2021, theo quy định tại Quyết định số 1087/QĐ-BTCstatus1 ngày 3/6/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-May-2020
Hết hiệu lực 3-Jun-2021
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4980
Văn bản thay thế

follow 1087/QĐ-BTC status1 - Thủ tục và điều kiện ân hạn nộp thuế năm 2021

Tệp đính kèm

Lược đồ

Ân hạn thuế 2020Cập nhật đến: 19-Nov-2020

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT