LuatVietnam

blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment

Công văn số 5794/BKHĐT-QLKTTW ngày 30/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời điểm chính thức trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (2 trang)
Posted: 16/9/2021 9:07:45 AM | Latest updated: 23/9/2021 8:58:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5295 | Vietlaw: 528
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, việc xác định "người đại diện pháp luật (ĐDPL)" của công ty được căn cứ theo Điều lệ.

Mặt khác, "Điều lệ công ty" được ban hành theo các Nghị quyết, Quyết định của Chủ công ty, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, tùy hình thức công ty là TNHH MTV, TNHH hai thành viên hay công ty cổ phần (Điều 55, 76, 138 Luật Doanh nghiệp 2020).

Theo đó, việc xác định ai là người ĐDPL và khi nào chính thức trở thành người ĐDPL sẽ được căn cứ theo Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định ban hành Điều lệ của công ty.

Về hiệu lực của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 62, 80, 81 và Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, cần lưu ý, việc thay đổi người ĐDPL công ty thuộc trường hợp phải đăng ký, thời hạn đăng ký trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thay đổi người ĐDPL được thực hiện theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5295

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV5794-30082021BKHDT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment
blue-check Thay mới tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check Thay mới Quy chế tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa English attachment
blue-check Điều lệ hoạt động của Hội sẽ không được phê duyệt nếu tổ chức đại hội sai trình tự
blue-check Hướng dẫn mới về bổ nhiệm người quản lý và đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp quốc phòng
blue-check [Dự thảo] Thông tư mới về trích lập Quỹ phát triển KH&CN
blue-check Những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thời gian tới
blue-check Thay mới Quy chế đánh giá các chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Hà Nội
blue-check Danh sách cán bộ đầu mối tiếp nhận hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương
blue-check Danh sách doanh nghiệp lớn do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý
blue-check Thời điểm chính thức trở thành người ĐDPL là khi nào? English attachment
blue-check Tiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp "3 tại chỗ" English attachment
blue-check Các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đơn giản hóa
blue-check Về giấy tờ chứng minh thâm niên công tác khi cấp chứng chỉ Quản tài viên