LuatVietnam

blue-check Thêm một số hướng dẫn về hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT năm 2022 English attachment

Công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 21/2/2022 7:31:19 AM | Latest updated: 5/6/2022 11:06:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5396 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Tiếp theo Công văn số 370/TCHQ-TXNK ngày 28/1/2022 hướng dẫn xác định và khai báo hàng nhập khẩu được giảm 2% thuế GTGT, Tổng cục Hải quan bổ sung thêm một số hướng dẫn như sau:

- Việc khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu, đối chiếu với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và mức thuế suất GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn.

- Phạm vi hàng hóa nhập khẩu được hưởng chính sách giảm 2% thuế GTGT được xác định theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 .

- Hàng hóa nhập khẩu được giảm thuế GTGT còn 8% là các mặt hàng không được nêu tại Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT (Phụ lục I, II, III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 ) .

- Đối với Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I và Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 là các ngành sản phẩm thuộc phạm vi loại trừ tại Nghị quyết 43/2022/QH15 .

- Hàng hóa nhập khẩu nếu thuộc Danh mục không được giảm thuế GTGT, đáp ứng tiêu chí nêu tại cột 8 “Tên sản phẩm”, cột 9 “Nội dung” của Phụ lục 1 và phần A Phụ lục III, cột 3 “Hàng hóa" của Phần B Phụ lục III hoặc là mặt hàng chịu thuế TTĐB thuộc Phụ lục II Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 thì phải áp dụng thuế GTGT 10%.

- Đối với hàng hóa không được giảm thuế GTGT nêu tại Phụ lục I, Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CPstatus2 , nếu chỉ ghi Chương (02 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc chương đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến nhóm (04 chữ số) hoặc chi tiết đến phân nhóm (06 chữ số) thì toàn bộ mã hàng 08 chữ số thuộc nhóm/phân nhóm đó không được giảm thuế; nếu ghi chi tiết đến mã HS 08 chữ số thì chỉ mã hàng 08 chữ số đó không được giảm thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5396

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV521-18022022TCHQ[EN].pdf

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 29-Jul-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
light-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?
blue-check Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
blue-check Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT
blue-check Lập báo cáo quản trị cho công ty ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?
blue-check Thuế đầu vào không đủ điều kiện sẽ không được bù trừ cho thuế đầu ra
blue-check Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?
blue-check Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng "Yến mạch cán mảnh" không được miễn thuế GTGT
blue-check Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm công nghệ thông tin có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng với mặt hàng chịu thuế suất 10%
blue-check Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Doanh nghiệp tự xác định khối lượng xây dựng trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022 để tính giảm thuế GTGT
blue-check Cho thuê kho, bãi không được giảm 2% thuế GTGT English attachment