LuatVietnam

blue-check Thẻ căn cước có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam English attachment

Công văn số 2151/BTP-HTQTCT ngày 1/7/2021 của Bộ Tư pháp về giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (1 trang)
Posted: 7/7/2021 3:37:32 PM | Latest updated: 4/8/2021 10:36:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5262 | Vietlaw: 520
LuatVietnam

Theo Bộ Tư pháp, do Luật Quốc tịch Việt Nam ban hành từ năm 2008, trước thời điểm có Luật Căn cước công dân ban hành năm 2014 nên trong Luật Quốc tịch chưa có quy định thẻ căn cước là một trong những giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay tại khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước công dân đã quy định, thẻ căn cước được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi và trên thẻ có thông tin về quốc tịch. Vì vậy, thẻ căn cước được coi là giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5262

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2151_01072021BTP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch, tư pháp... tại Hà Nội
blue-check Bộ thủ tục mới về đăng ký thường trú, tạm trú
blue-check Thẻ căn cước có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam English attachment
blue-check Quy định mới về đăng ký cư trú English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp
blue-check Người thuê nhà phải đảm bảo một diện tích tối thiểu mới được đăng ký (hộ khẩu) thường trú
blue-check Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú English attachment
blue-check 16 biểu mẫu mới về đăng ký cư trú
blue-check Quy định mới về cấp, đổi thẻ căn cước English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước công dân
blue-check Người chuyển đổi giới tính có được sửa lại "giới tính" trong khai sinh?
blue-check Mất bản chính giấy khai sinh, có được cấp lại?