LuatVietnam

blue-check Thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng English attachment

Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (51 trang)
Posted: 8/7/2021 7:33:23 AM | Latest updated: 6/4/2022 1:06:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5247 | Vietlaw: 519
LuatVietnam

Thông tư thay mới tiêu chí phân cấp công trình xây dựng, bao gồm:

- Tiêu chí phân cấp công trình dựa theo tầm quan trọng và quy mô công suất (Phụ lục I).

- Tiêu chí phân cấp công trình dựa theo quy mô kết cấu (Phụ lục II).

Theo đó, cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định dựa theo tiêu chí tại Phụ lục I và Phụ lục II nêu trên.

Nếu công trình độc lập không có quy định trong Phụ lục I thì cấp công trình đó được xác định theo tiêu chí quy định tại Phụ lục II và ngược lại.

Đối với tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định trong Phụ lục I (Thông tư này) thì cấp công trình sẽ được xác định dựa theo Phụ lục I. Tuy nhiên, nếu tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không có quy định trong Phụ lục I thì cấp công trình sẽ xác định theo cấp của công trình chính có cấp cao nhất.

Đối với công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, nếu làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì phải xác định lại cấp công trình. Nếu không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình thì không phải xác định lại cấp công trình.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Thay thế Thông tư số 03/2016/TT-BXDstatus1 ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2019/TT-BXDstatus1 ngày 07/11/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5247

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT06_30062021BXD[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Xây dựng

blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng
blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP