LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy trình phân tích phân loại hàng hóa XNK English attachment

Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 4/8/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (68 trang)
Posted: 10/8/2021 1:47:53 PM | Latest updated: 23/3/2022 10:06:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5274 | Vietlaw: 533
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Phụ lục gồm:

1. Phụ lục 1. Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích

2. Phụ lục 2. Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại

3. Phụ lục 3. Sơ đồ Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

4. Phụ lục 4. Danh mục biểu mẫu

Theo khoản 4 Điều 3 Quy trình, các trường hợp sau đây sẽ không lấy mẫu yêu cầu phân tích để phân loại:

- Hàng hóa đã được định danh hoặc có thể xác định được đầy đủ các tiêu chí theo Chú giải HS, Chú giải AHTN hoặc tên gọi theo Danh mục hàng hóa XNK;

- Hàng hóa đã có hướng dẫn phân loại còn hiệu lực hoặc đã có kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế;

- Hàng hóa có tên hàng theo khai báo không đầy đủ, chi tiết theo các tiêu chí để phân loại tại Chú giải HS, Chú giải AHTN, Danh mục hàng hóa XNK;

- Các mặt hàng thuộc Phụ lục II Quyết định này;

- Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế;

- Hàng hóa có các tiêu chí nghi ngờ không phải phân tích bằng các trang thiết bị tại phòng thí nghiệm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ điểm 1.1 khoản 1 Điều 1, khoản 1 Điều 2, Chương II, khoản 1 Điều 23, Điều 25, 26; Các nội dung hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích tại Phụ lục I; Các biểu mẫu số 04, 05, 06, 07 tại Phụ lục II; Các nội dung quy định về phân tích để phân loại tại Quyết định số 2999/QĐ-TCHQstatus2 ngày 06/9/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5274

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD2166-04082021TCHQ[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phân tích - Phân loại

blue-check Kết quả phân loại mã số hàng hóa của TCHQ chỉ có hiệu lực tối đa 3 năm English attachment
blue-check Các tờ khai nhập khẩu Camera sẽ bị rà soát lại mã số HS
blue-check Hướng dẫn phân loại thống nhất đối với "Cụm cánh tản nhiệt máy biến thế"
blue-check Module điều khiển tín hiệu chiếu sáng của đèn LED được áp mã số 8537.10.19
blue-check Thay mới Quy trình phân tích phân loại hàng hóa XNK English attachment
blue-check Lưu ý về mã HS đối với một số mặt hàng English attachment
blue-check Thông báo xác định trước mã số HS sẽ không có giá trị nếu hàng thực nhập khác với mẫu
blue-check Hướng dẫn phân loại "máy làm mát không khí bằng bay hơi"
blue-check Những điểm mới về phân tích phân loại hàng hóa từ 12/4/2021
blue-check Hướng dẫn phân loại Cần trục bánh lốp
blue-check Sửa đổi quy định về phân tích phân loại hàng hóa English attachment
blue-check Về thủ tục, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số HS
blue-check Thời hạn lưu mẫu để phân loại không quá 120 ngày
blue-check Thông báo kết quả phân loại chỉ có giá trị trong thời hạn 3 năm English attachment
blue-check Phân loại giấy phế liệu như thế nào?
blue-check Hồ sơ, thủ tục đề nghị Hải quan tư vấn trước mã số HS
blue-check Các tài liệu được sử dụng để phân loại hàng hóa
blue-check Nhập khẩu dây cáp diện phải khai báo rõ đặc tính kỹ thuật
blue-check Lưu ý khi phân loại "vỏ bọc ghế sofa"
blue-check Khuyến cáo một số sai phạm trong phân loại và áp mã HS English attachment