LuatVietnam

blue-check Thay mới quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công English attachment

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (33 trang)
Posted: 23/6/2021 12:43:03 PM | Latest updated: 2/8/2022 3:08:09 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Nghị định thay mới các quy định về áp dụng cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

"Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công" được hiểu là quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc ban hành danh mục sự nghiệp công; xác định giá, phí và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; tự chủ sử dụng nguồn tài chính; tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết và quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo quy định tại Điều 9, đơn vị sự nghiệp công được phân loại mức độ tự chủ tài chính theo 04 nhóm: tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1); tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2); tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3) và do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4).

Kể từ năm 2022, đơn vị sự nghiệp công phải xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 05 năm (theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định này) và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt (Điều 35).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021.

Thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 14/02/2015, Nghị định số 54/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 14/6/2016, Nghị định số 141/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 10/10/2016 và Nghị định số 85/2012/NĐ-CPstatus1 ngày 15/10/2012.

Đối với đơn vị sự nghiệp công đã được giao quyền tự chủ tài chính theo các quy định cũ trước đây, được tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính đã phê duyệt đến hết năm 2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND60-21062021CP-E-.pdf

Dòng thời gian

Quản lý Nhà nước

blue-check 05 Luật và 17 Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
light-check Luật Cảnh sát cơ động 2022
blue-check Các luật đất đai, nhà ở, đấu thầu, kinh doanh BĐS sẽ được sửa đổi trong năm 2022 và 2023 English attachment
blue-check Nghị quyết về gia hạn cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3
blue-check Các nội dung sẽ chất vấn tại phiên họp thứ 9 Quốc hội khóa XV
blue-check Chiến lược tài chính quốc gia đến năm 2030 English attachment
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 2/2022: sẽ sửa đổi quy định về quản lý thuế English attachment
blue-check Bộ Tư pháp bác kiến nghị tăng thời hạn có hiệu lực của VBQPPL từ 45 ngày lên 6 tháng
blue-check Luật sửa đổi các Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Nhà ở... đã được Quốc hội thông qua
blue-check Một số các lĩnh vực sẽ được giao quyền cho các tỉnh tự quyết định đầu tư
blue-check Phương án làm việc của cơ quan nhà nước tại TP. HCM từ sau 29/10/2021
blue-check Thay mới Quy chế kiểm soát cam kết chi NSNN qua Kho bạc
blue-check Bãi bỏ 15 VBPL về chứng nhận xuất xứ, giấy phép lao động và quảng cáo
blue-check Sẽ sửa đổi 10 Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh English attachment
blue-check TP. HCM chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian giãn cách
blue-check Thay mới quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công English attachment
blue-check Danh mục các Luật, Nghị định, Thông tư cần thiết sửa đổi
blue-check Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2020 English attachment
blue-check Nghị định và Thông tư có cần được giải thích?
blue-check Bộ Tư pháp giải thích về tính cấp thiết của việc ban hành văn bản theo trình tự rút gọn