LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế bổ nhiệm và giám sát Người đại diện vốn nhà nước tại các ngân hàng English attachment

Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý (45 trang)
Posted: 26/10/2021 3:03:01 PM | Latest updated: 2/11/2021 10:56:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5323 | Vietlaw: 537
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy chế bổ nhiệm, quyền, trách nhiệm và cơ chế giám sát đối với Người đại diện vốn nhà nước tại các ngân hàng, công ty tài chính.

Theo đó, một trong những điểm mới của Quy chế này là bổ sung trách nhiệm họp định kỳ và đột xuất giữa Người đại diện với Ngân hàng Nhà nước (khoản 3 Điều 6).

Ngoài ra, Quy chế mới đã tách bạch, quy định riêng tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, trách nhiệm... của Người đại diện chủ sở hữu và Người đại diện phần vốn nhà nước, không quy định chung như trước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2678/QĐ-NHNNstatus1 ngày 30/12/019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Sep-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5323

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD1500-20092021NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Quản lý ngân hàng

light-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
light-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
light-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment