LuatVietnam

blue-check Thay mới phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng English attachment

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (117 trang)
Posted: 8/9/2021 10:24:26 AM | Latest updated: 14/5/2022 1:06:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5288 | Vietlaw: 531
LuatVietnam

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về căn cứ và phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, giá gói thầu xây dựng.

Theo đó, so với quy định cũ, Thông tư này có điều chỉnh giảm tỷ lệ % chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm để điều hành thi công.

Ngoài ra, còn thay đổi định mức tỷ lệ % của chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp, chi phí chung trên chi phí nhân công và tỷ lệ % chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế.

Chi tiết tham khảo các Phụ lục đính kèm:

- Phụ lục I. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư

- Phụ lục II. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

- Phụ lục III. Phương pháp xác định chi phí xây dựng

- Phụ lục IV. Phương pháp xác định giá xây dựng công trình

- Phụ lục V. Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng

- Phụ lục VI. Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn

- Phụ lục VII. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Thay thế Thông tư số 09/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 11/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 14/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 15/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 16/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 18/2019/TT-BXDstatus1 ngày 26/12/2019; Thông tư số 02/2020/TT-BXDstatus1 ngày 20/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5288

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT11-31082021BXD[EN].pdf

Dòng thời gian

Xây dựng

blue-check Về thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình nhà máy xử lý rác
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?
blue-check Yêu cầu khi thực hiện dự án công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất dân cư
blue-check Về phạm vi bồi thường bảo hiểm của nhà thầu xây dựng với bên thứ ba
blue-check Chủ đầu tư buộc phải hoàn trả tiền bảo hành cho nhà thầu nếu nghiệm thu đạt yêu cầu English attachment
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP. HCM
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng năm 2021
blue-check Về trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng
blue-check Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận của Hà Nội sẽ bị phạt tiền gấp đôi
blue-check Về việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng
blue-check Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng
blue-check Xây nhà riêng lẻ trên đất dự án có cần xin giấy phép xây dựng?
blue-check Trường hợp nào được điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?
blue-check Có thể điều chỉnh hợp đồng xây dựng trọn gói do ảnh hưởng dịch
blue-check Lệ phí điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực xây dựng tăng lên 1 triệu đồng kể từ 8/8/2022 English attachment
blue-check Xây nhà ở riêng lẻ trên đất dự án đã có hạ tầng phải xin giấy phép xây dựng
blue-check Về thủ tục sửa chữa công trình của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Về thẩm quyền gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng
blue-check Có được điều chỉnh hợp đồng xây dựng theo chính sách giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Điều chỉnh thiết kế xây dựng từ sau 3/3/2021 phải thẩm định theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP