LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment

Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (7 trang)
Posted: 2/7/2021 7:15:15 AM | Latest updated: 10/8/2022 12:07:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5246 | Vietlaw: 524
LuatVietnam

Thông tư thay mới danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (trừ khoáng sản tạm nhập - tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).

Theo Điều 3 Thông tư này, khoáng sản xuất khẩu phải có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc hợp pháp như: giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu, quyết định cho khai thác khoáng sản của cơ quan thẩm quyền...

Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật các loại khoáng sản được phép xuất khẩu xem tại Phụ lục I đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2021.

Thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXDstatus1 ngày 29/6/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BXDstatus1 ngày 10/10/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5246

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT04_30062021BXD[VLO].pdf

Dòng thời gian

Khoáng sản

blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check Xuất khẩu than không yêu cầu nộp giấy phép
blue-check Xuất khẩu bột đá vôi không cần đáp ứng điều kiện về xuất khẩu khoáng sản
blue-check Khi nào khoáng sản xuất khẩu bị kiểm tra thực tế?
blue-check Bán quặng graphic vào KCX không cần đáp ứng điều kiện xuất khẩu khoáng sản