LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo (50 trang)
Posted: 15/10/2021 8:11:56 AM | Latest updated: 15/11/2021 8:43:51 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5319 | Vietlaw: 535
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Thông tư này:

- Danh mục mới về thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số (Phụ lục 1).

- Điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số (từ Phụ lục 2 - 20).

Cần lưu ý, các thiết bị vô tuyến thuộc Phụ lục 1 nêu trên nếu không đáp ứng điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng quy định tại Phụ lục 2 - 20 thì không được sử dụng tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau được sử dụng khi có giấy phép tần số:

1. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 920-923 MHz dùng cho thu phí điện tử không dừng có công suất phát trên 500 mW ERP đến 2000 mW ERP.

2. Thiết bị vô tuyến điện trong mạng diện rộng công suất thấp hoạt động trong băng tần 433,05-434,79 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 100 mW ERP và hoạt động trong băng tần 920-923 MHz có công suất phát trên 25 mW ERP đến 306 mW ERP.

3. Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoạt động trong các băng tần khác ngoài băng tần 26,96-27,41 MHz theo quy định tại quy hoạch tần số vô tuyến điện.

4. Thiết bị đầu cuối vô tuyến dùng cho mục đích trợ giúp an toàn, cứu nạn sử dụng tần số theo quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tuân theo quy hoạch, quy định sử dụng tần số nhưng chưa được quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2021. Thay thế Thông tư số 46/2016/TT-BTTTTstatus1 ngày 26/12/2016 và Thông tư số 18/2018/TT-BTTTTstatus1 ngày 20/12/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Nov-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5319

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT08-14102021BTTTT[EN].pdf

Dòng thời gian

Viễn thông

blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bưu chính tại TP. HCM kể từ 21/6/2022
blue-check Dịch vụ truyền hình có được miễn thuế GTGT?
blue-check Sim chính chủ từ 1/8/2022 phải đảm bảo thông tin cá nhân khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư
blue-check [Dự thảo] Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi năm 2020
blue-check Thủ tục cấp phép tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
blue-check Nhiều quy định về kinh doanh dịch vụ bưu chính sẽ được sửa đổi từ 1/6/2022 English attachment
blue-check Từ 1/5/2022, cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến chỉ phải nộp phí bằng 20% phí cấp mới
blue-check Thay mới thủ tục cấp mã, số viễn thông
blue-check Năm 2022 tiếp tục miễn tính phí cấp quyền phát sóng truyền hình cho doanh thu dưới 50 tỷ English attachment
blue-check Bảng mã vùng điện thoại áp dụng từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí phân bổ số thuê bao mạng viễn thông
blue-check Gỡ bỏ một số quy định liên quan đến quy chuẩn đối với thiết bị viễn thông English attachment
blue-check Thay mới Danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép tần số English attachment
blue-check Mức thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến thông qua đấu giá English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký Danh sách cấp giấy đi đường cho nhân viên bưu chính, viễn thông tại Hà Nội
blue-check Công bố Quy chuẩn về thiết bị truy nhập mạng 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về chất lượng mạng di động 5G
blue-check Công bố Quy chuẩn về truy nhập vô tuyến đối với thiết bị 5G English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kể từ 1/10/2021 English attachment
blue-check Mua dịch vụ viễn thông của nước ngoài có chịu thuế nhà thầu?