LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm (thuộc Phụ lục Cites) English attachment

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (31 trang)
Posted: 23/9/2021 8:39:57 AM | Latest updated: 7/5/2022 8:06:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5297 | Vietlaw: 529
LuatVietnam

Nghị định thay mới:

- Danh mục các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Phụ lục I đính kèm);

- Mã số cơ sở nuôi, trồng loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Phụ lục II đính kèm);

- Mẫu giấy phép Cites (Phụ lục III đính kèm);

- Mẫu phương án nuôi động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Phụ lục IV đính kèm).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2021.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNN ngày 30/11/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Nov-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5297

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND84-22092021CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủy hải sản

light-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment
blue-check Các loài thủy sản xuất sang Nhật từ 1/12/2022 phải có giấy chứng nhận khai thác English attachment
blue-check Các giải pháp nâng cao chất lượng hàng nông lâm thủy sản năm 2022
blue-check Danh sách cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (lần 1/2022)
blue-check Khuyến cáo các biện pháp phòng Covid-19 cho thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc
blue-check Các thủ tục sửa đổi về đăng ký tàu cá và cấp phép nhập khẩu thủy sản
blue-check Sẽ có buổi Hội nghị trực tuyến phổ biến quy định mới về thủy sản xuất khẩu vào 25/1/2022
blue-check Sửa đổi hàng loạt Thông tư trong lĩnh vực thủy sản English attachment
blue-check Từ 1/2/2022, phí thẩm định cấp phép sản xuất thức ăn thủy sản sẽ áp dụng mức thu mới
blue-check Danh mục sản phẩm, máy móc nông nghiệp phải kiểm tra chất lượng kể từ 3/2/2022 English attachment
blue-check Biểu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vật tư thủy sản từ 1/2/2022
blue-check Quy trình cấp phép khai thác thủy sản và hành nghề thú y từ 6/12/2021
blue-check Danh mục các loài động vật không bị điều chỉnh bởi Công ước Cites
blue-check Những lưu ý khi xuất/nhập khẩu thủy sản thuộc Phụ lục CITES
blue-check Công bố 6 Quy chuẩn về giống thủy sản
blue-check Điều kiện, thủ tục đăng ký xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc