LuatVietnam

blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment

Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (23 trang)
Posted: 5/1/2022 8:54:57 AM | Latest updated: 10/5/2022 9:35:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5377 | Vietlaw: 559
LuatVietnam

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2022 và thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 16/11/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Feb-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5377

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT22-29122021BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giống cây trồng

blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước
blue-check Tính thuế GTGT mặt hàng ngô hạt theo mục đích sử dụng
blue-check Một số giống rau, dưa, bí được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Quyết định công nhận giống cây trồng cấp theo Pháp lệnh vẫn có hiệu lực theo Luật mới English attachment
blue-check Danh mục giống cây trồng được miễn thuế nhập khẩu nếu phục vụ sản xuất English attachment
blue-check Tính thuế GTGT đối với mặt hàng ngô hạt căn cứ theo mục đích sử dụng