LuatVietnam

blue-check Tháng/quý nào không trả thu nhập được miễn nộp tờ khai thuế TNCN English attachment

Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 1/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc khai thuế thu nhập cá nhân (3 trang)
Posted: 2/7/2021 9:39:35 AM | Latest updated: 5/7/2021 5:34:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5239 | Vietlaw: 516
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13, chỉ khi phát sinh chi trả thu nhập, doanh nghiệp mới phải khai thuế TNCN.

Theo đó, tháng/quý nào không phát sinh chi trả thu nhập thì doanh nghiệp được miễn nộp tờ khai thuế TNCN (mẫu 05/KK-TNCN) của tháng/quý đó.

Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp... nếu không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ và thuộc diện được khai thuế GTGT theo quý thì cũng được khai thuế TNCN theo quý (khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5239

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV2393_01072021TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN các khoản chi phí COVID trả thay người lao động English attachment
blue-check Trả thu nhập cho cá nhân ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế 10%
blue-check Tặng quà cho nhân viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Ban kiểm soát phải chịu thuế TNCN 10% nếu không có HĐLĐ
blue-check Tháng/quý nào không trả thu nhập được miễn nộp tờ khai thuế TNCN English attachment
blue-check Thù lao tư vấn cho dự án ODA có chịu thuế TNCN? English attachment
blue-check Phí bảo hiểm hưu trí tự nguyện chỉ được miễn miễn thuế TNCN trong hạn mức 1 triệu/tháng/người