LuatVietnam

blue-check Tăng phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn cơ sở English attachment

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn (7 trang)
Posted: 6/10/2021 11:17:30 AM | Latest updated: 11/3/2022 6:32:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5306 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Quyết định thay mới chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn và phụ cấp kiêm nhiệm cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn.

Theo đó, đối với cán bộ công đoàn cơ sở, sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0,05 - 1% mức lương cơ sở, tùy thuộc chức danh và số lượng đoàn viên tại doanh nghiệp. Theo quy định cũ, mức phụ cấp này sẽ tính bằng 0,12 - 0,3 mức tiền lương tối thiểu tính thu kinh phí công đoàn.

Đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm lần lượt bằng 10% và 7% 10% mức lương đóng BHXH. Theo quy định cũ, mức phụ cấp này sẽ tính lần lượt bằng 0,2 - 0,7 (Chủ tịch) hoặc 0,15 - 0,6 (Phó chủ tịch) mức tiền lương tối thiểu tính thu kinh phí công đoàn, tùy thuộc số lượng lao động tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định mới, doanh nghiệp sẽ được sử dụng tối đa đến 45% số đoàn phí được trích lại để chi trả các khoản phụ cấp nêu trên. Quy định cũ thì cho phép doanh nghiệp sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí để chi trả phụ cấp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 1439/QĐ-TLĐstatus1 ngày 14/12/2011.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5306

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD3226-20092021TLD[EN].pdf

Dòng thời gian

Công đoàn - Tranh chấp LĐ

blue-check Quy trình duyệt tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí công đoàn (tại TP. HCM)
blue-check Các đơn vị sự nghiệp công đoàn sẽ phải rà soát lại việc kinh doanh tài sản công
blue-check Từ 2022, công đoàn tại doanh nghiệp phải quản lý tài chính, kế toán theo quy chế mới
blue-check Từ 2022, công đoàn sẽ phải công khai tài chính theo quy chế mới
blue-check Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 tại TP. HCM
blue-check Tiêu chí và quy trình bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Từ 4/3/2022, áp dụng quy chế mới để bổ nhiệm kế toán công đoàn
blue-check Hướng dẫn trích lập các Quỹ bằng số dư tài chính công đoàn tích lũy đến 31/12/2021
blue-check Năm 2022, 1/3 thành viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải là nữ
blue-check Cấm sử dụng tài chính công đoàn tích lũy để cho vay và góp vốn kinh doanh
blue-check Những việc công đoàn phải chăm lo cho người lao động trong năm 2022
blue-check Hướng dẫn chia số dư tài chính công đoàn tích luỹ tại thời điểm 31/12/2021 cho các Quỹ
blue-check Các chính sách pháp luật mà công đoàn phải triển khai phổ biến năm 2022
blue-check Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn đã có thay đổi từ 1/3/2022
blue-check Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
blue-check Điều chỉnh hạn mức chi tài chính của công đoàn cơ sở kể từ 1/3/2022
blue-check Chế độ chi tiêu của cơ quan công đoàn (áp dụng từ 1/3/2022)
blue-check Về việc nộp Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng ký kết thỏa ước lao động vào tháng 3/2022
blue-check Liên đoàn lao động các tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động