LuatVietnam

blue-check Tăng mức trần thu phí qua hầm đường bộ kể từ 15/1/2022 English attachment

Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý (10 trang)
Posted: 10/12/2021 8:28:07 AM | Latest updated: 22/6/2022 8:06:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5354 | Vietlaw: 545
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới mức trần thu phí sử dụng đường bộ áp dụng kể từ ngày 15/1/2022. Chi tiết xem Phụ I, II đính kèm.

Đáng lưu ý, kể từ 15/1/2022, mức trần thu phí qua hầm đường bộ được áp dụng mức thu cao hơn so với các trạm thu phí khác, cụ thể từ 110.000 - 280.000 đồng/lượt (Phụ lục III).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022. Bãi bỏ Thông tư số 60/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 21/12/2018.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT ngày 23/5/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5354

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT28-30112021BGTVT[EN].pdf

Dòng thời gian

Vận tải đường bộ

light-check Từ 1/7/2023, xe kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình mới được cấp phù hiệu English attachment
light-check Từ 15/9/2022, các hãng xe có thể phát hành Lệnh vận chuyển điện tử English attachment
blue-check Danh mục các tuyến đường vận tải hành khách liên tỉnh trên toàn quốc đến 2025
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt xe khách chưa đổi sang biển số vàng
blue-check Từ 1/8/2022, chính thức triển khai thu phí đường bộ tự động trên toàn quốc
blue-check Thay mới 20 quy trình cấp giấy phép liên vận quốc tế (tại TP. HCM)
blue-check Thay mới 31 thủ tục về cấp phép vận tải đường bộ quốc tế (tại TP. HCM)
blue-check Sẽ có đợt cao điểm kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc kể từ 15/6-15/7/2022
blue-check Bãi bỏ nhiều quy định trong lĩnh vực vận tải đường bộ quốc tế English attachment
blue-check 20 Quy trình thủ tục mới về cấp phép vận tải tuyến quốc tế (tại Hà Nội)
blue-check Cấm tài xế xe công nghệ sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng
blue-check Điều chỉnh lộ trình thí điểm xe du lịch 2 tầng, thoáng nóc tại các đô thị
blue-check Từ 22/3/2022, vận tải đường bộ, đường thủy và hàng hải được hoạt động bình thường
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép vận tải đường bộ quốc tế tại Sở GTVT Hà Nội
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép vận tải đường bộ
blue-check Xe khách, xe ôm công nghệ tại TP. HCM được hoạt động bình thường từ 19/1/2022
blue-check Bộ định mức chi phí bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
blue-check Quy trình cấp giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới kể từ 15/2/2022 English attachment
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt xe tải không chuyển đổi sang biển vàng và không lắp camera hành trình
blue-check Hà Nội tiếp tục nhắc nhở các công ty vận tải khẩn trương lắp camera hành trình