LuatVietnam

blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment

Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (33 trang)
Posted: 31/12/2021 3:10:59 PM | Latest updated: 20/5/2022 7:06:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5368 | Vietlaw: 551
LuatVietnam

Một số vi phạm sau đây của công ty chứng khoán sẽ bị phạt hoặc tăng mức phạt kể từ 1/1/2022:

- Không thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng, phạt từ 50 - 70 triệu đồng.

- Không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, phạt từ 100 - 140 triệu đồng.

- Không mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu bằng ngoại tệ, phạt từ 100 - 200 đồng.

- Thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ngoài phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, phạt từ 200 - 400 triệu đồng (mức cũ từ 100 - 200 triệu).

- Báo cáo thông tin có nội dung sai lệch hoặc sai sự thật về hoạt động chứng khoán, phạt từ 100 - 200 triệu đồng (mức cũ từ 70 - 100 triệu).

- Tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, phạt từ 200 - 300 triệu đồng (mức cũ từ 100 - 200 triệu).

...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 6/5/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5368

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND128-30122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
blue-check Quy chế công bố thông tin của nhà đầu tư chứng khoán English attachment
blue-check Từ 2022, công ty chứng khoán áp dụng chế độ tài chính mới English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Biểu phí giao dịch tại các Sở GDCK từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới 3% English attachment