LuatVietnam

blue-check Tăng chu kỳ kiểm định đối với ô tô dưới 10 chỗ có kinh doanh vận tải English attachment

Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (118 trang)
Posted: 16/8/2021 9:54:18 AM | Latest updated: 27/9/2021 8:23:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5276 | Vietlaw: 528
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy chế kiểm định xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô.

Theo đó, quy chế mới đã điều chỉnh tăng chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô chở người đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải (như: taxi, lái xe công nghệ...). Cụ thể, từ 18 lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 6 lên 12 tháng đối với các chu kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, quy định tăng chu kỳ kiểm định nói trên chỉ áp dụng với xe ô tô đến 09 chỗ chưa qua sử dụng và được kiểm định lần đầu trong thời gian 2 năm tính từ năm sản xuất.

Riêng xe ô tô đến 09 chỗ có cải tạo, thời gian đăng kiểm vẫn được giữ nguyên như cũ là 12 tháng (chu kỳ đầu) và 6 tháng (chu kỳ tiếp theo).

Chu kỳ kiểm định đối với các xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh (xe gia đình) và xe ô tô trên 09 chỗ cũng không có thay đổi. Chi tiết xem Bảng chu kỳ kiểm định tại Phụ lục XI.

Một trong những điểm đáng lưu ý nữa là Tem kiểm định sẽ được áp dụng mẫu mới và có sự phân biệt giữa Tem kiểm định của xe ô tô có kinh doanh và không có kinh doanh vận tải.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVTstatus1 ngày 09/11/2015.

Đính kèm các Phụ lục sau:

PHỤ LỤC I - PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ

PHỤ LỤC II - NỘI DUNG KIỂM TRA, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ KHIẾM KHUYẾT, HƯ HỎNG

PHỤ LỤC III - NỘI DUNG KIỂM TRA KHI LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN, KIỂM TRA XE CƠ GIỚI VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH

PHỤ LỤC IV - NHẬP THÔNG TIN HÀNH CHÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE CƠ GIỚI VÀO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH, NỘI DUNG PHIẾU LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN

PHỤ LỤC V - MẪU PHIẾU LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN

PHỤ LỤC VI - MẪU PHIẾU KIỂM ĐỊNH

PHỤ LỤC VII - MẪU GIẦY HẸN TRẢ GIẦY CHỨNG NHẬN

PHỤ LỤC VIII - MẪU THÔNG BÁO HẠNG MỤC KHIẾM KHUYẾT, HƯ HỎNG

PHỤ LỤC IX - MẪU VẮN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM ĐỊNH NGOÀI ĐƠN VỊ

PHỤ LỤC X - MẪU GIẦY CHỨNG NHẬN VÀ TEM KIỂM ĐỊNH

PHỤ LỤC XI - CHU KỲ KIỂM ĐỊNH

PHỤ LỤC XII - MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẦP/BỔ SUNG ẦN CHỈ

PHỤ LỤC XIII - MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG

PHỤ LỤC XIV - MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH Ô TÔ HẾT/SẰP HẾT NIÊN HẠN

PHỤ LỤC XV - MẪU SỔ THEO DÕI CẦP PHÁT GIẦY CHỨNG NHẬN, TEM KIỂM ĐỊNH

PHỤ LỤC XVI - MẪU SỔ THEO DÕI SỬA PHIẾU LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN

PHỤ LỤC XVII - MẪU SỔ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH

PHỤ LỤC XVIII - MẪU SỔ QUẢN LÝ PHIẾU LẬP HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN

PHỤ LỤC XIX - MẪU SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Ghi chú
Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 100/2019/NĐ-CPTăng nặng mức phạt đối với người lái xe có nồng độ cồn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5276

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT16_12082021BGTVT[E].pdf

Dòng thời gian

Ô tô - xe máy

light-check Bãi bỏ phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
blue-check Xe ô tô chưa dán thẻ định danh đi vào làn ETC có thể bị phạt
blue-check Cục thuế sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp bán lại xe nhập phi mậu dịch nhưng trốn nộp thuế
blue-check Thủ tục đăng kiểm xe tại Hà Nội từ 1/8/2022
light-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Thủ tục đăng kiểm ô tô, xe máy kể từ 15/8/2022
blue-check Lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện English attachment
blue-check Mang ô tô, xe máy ra nước ngoài phải xuất trình bản chính giấy đăng ký xe
blue-check Từ 1/8/2022, tất cả xe ô tô phải dán thẻ định danh để nộp phí đường bộ tự động
blue-check Thay mới Danh mục các loại phương tiện giao thông phải chứng nhận hợp quy
blue-check Từ 15/8/2022, ô tô, xe máy sẽ được cấp giấy đăng kiểm điện tử English attachment
blue-check Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu phi mậu dịch cho cơ quan Thuế
blue-check Giảm lệ phí đăng kiểm xe kể từ 1/8/2022
blue-check Danh sách ô tô ngoại giao đã bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng
blue-check Có được nhập khẩu xe do chính hãng sản xuất đóng lại số khung?
blue-check Các trường hợp sẽ bị từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ô tô biếu, tặng
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra thuế đối với xe nhập khẩu phi mậu dịch
blue-check Ô tô sản xuất trong nước được ân hạn thuế TTĐB của tháng 6 - tháng 9/2022 English attachment
blue-check Thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô lắp ráp trong nước được ân hạn từ tháng 6 - 9/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu ô tô điện mini thân thiện với môi trường có được miễn thuế? English attachment