LuatVietnam

blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment

Thông tư số 03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 28/2/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (30 trang)
Posted: 23/6/2021 9:14:15 AM | Latest updated: 17/2/2022 10:06:03 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5240 | Vietlaw: 521
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi các quy định liên quan đến việc cấp bằng bảo hộ và chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng, cụ thể gồm:

- Tiêu chí đăng ký cấp bằng bảo hộ giống cây trồng;

- Thành phần, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết;

- Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng;

- Phí, lệ phí bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

- Soạn, nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

- Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;

- Khảo nghiệm DUS đối với giống đăng ký bảo hộ;

- Thời hạn nộp mẫu giống, quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng;

- Cấp, cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng;

- Đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng;

...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2021 và thay thế Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 9/7/2009.

Bãi bỏ Điều 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28, 29 và các Phụ lục 2, 10, 17 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 28/2/2013.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 4/1/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Aug-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5240

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT03_22062021BNN[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Giống cây trồng

blue-check Cá sam moto có được xem là "động vật hoang dã"
blue-check Thay mới Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính English attachment
blue-check Hướng dẫn phát triển sản xuất giống cây trồng, chăn nu6i và thủy sản
blue-check Quy trình đăng ký bằng bảo hộ giống cây trồng
blue-check Thay mới các thủ tục về đăng ký bảo hộ giống cây trồng
blue-check Sửa đổi tiêu chí, thủ tục cấp bằng bảo hộ giống cây trồng English attachment
blue-check Từ 28/5/2021, chấp nhận Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng điện tử
blue-check Về việc phối hợp triển khai cấp phép nhập khẩu giống cây trồng trực tuyến
blue-check Nhập khẩu "giống vật nuôi" phải có giấy xác nhận xuất xứ của Hiệp hội giống
blue-check Giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo chất lượng theo TCVN English attachment
blue-check Sản phẩm từ trồng trọt nếu đã qua chế biến phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Dịch vụ giết mổ gia súc có chịu thuế GTGT?
blue-check Giống vật nuôi đã có giấy xác nhận chất lượng được miễn xin phép nhập khẩu English attachment
blue-check Chính sách thuế GTGT đối với xơ bông
blue-check Thủ tục cấp phép sử dụng nguồn gen của nhà nước
blue-check Tính thuế GTGT mặt hàng ngô hạt theo mục đích sử dụng
blue-check Một số giống rau, dưa, bí được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Quyết định công nhận giống cây trồng cấp theo Pháp lệnh vẫn có hiệu lực theo Luật mới English attachment
blue-check Danh mục giống cây trồng được miễn thuế nhập khẩu nếu phục vụ sản xuất English attachment
blue-check Tính thuế GTGT đối với mặt hàng ngô hạt căn cứ theo mục đích sử dụng