LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment

Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 6/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 12/02/2015 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 trang)
Posted: 9/12/2021 10:40:36 AM | Latest updated: 17/1/2022 2:24:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5352 | Vietlaw: 545
LuatVietnam

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 21-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5352

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT15-06122021BNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?
blue-check Hàng chờ kết quả kiểm dịch không được phép mang về kho riêng
blue-check Nhập khẩu các loại hạt phải kiểm dịch và kiểm tra ATTP English attachment
blue-check Yêu cầu kiểm dịch Covid-19 đối với hàng xuất khẩu qua Trung Quốc
blue-check Biểu phí, lệ phí mới trong lĩnh vực thú y English attachment
blue-check 45 Quy trình thủ tục trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
blue-check Từ 17/10/2020, Giấy kiểm định thực phẩm nhập khẩu được cấp trực tuyến trên toàn quốc
blue-check Từ 12/6/2020, cho phép nhập khẩu lợn sống của Thái Lan English attachment