LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và đo lường chất lượng English attachment

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (65 trang)
Posted: 4/1/2022 7:42:01 AM | Latest updated: 10/6/2022 1:08:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5381 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi một số quy định về xử phạt hành chính sau đây:

1. Nghị định số 99/2013/NĐ-CPstatus2 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

2. Nghị định số 119/2017/NĐ-CPstatus2 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm

3. Nghị định số 51/2019/NĐ-CPstatus2 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

4. Nghị định số 107/2013/NĐ-CPstatus2 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Theo đó, Nghị định này đã tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về chỉ dẫn quyền sở hữu công nghiệp (từ 10 - 20 triệu); quyền đại diện sở hữu công nghiệp (6 - 30 triệu); kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (30 - 60 triệu).

Ngoài ra, một số vi phạm như không nộp đúng hạn kết quả tự đánh giá sự phù hợp đối với hàng nhập khẩu nhóm 2; không nộp đúng hạn chứng thư chất lượng... sắp tới đây cũng sẽ bị xử phạt.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5381

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND126-30122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
light-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022
blue-check Danh mục các Nghị định về thẩm quyền xử phạt hành chính của cơ quan Hải quan
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới
blue-check Về thời hạn tước quyền sử dụng đối với giấy phép lái xe
blue-check Giải đáp về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh BĐS
blue-check Căn cứ xác định mức tiền phạt đối với vụ vi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ
blue-check Giới thiệu những quy định mới về tạm giữ tang vật vi phạm hành chính từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực thương mại, hóa chất, dầu khí English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực xây dựng English attachment
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, an toàn thông tin mạng sẽ bị phạt từ 27/1/2022
blue-check Mức phạt mới trong các lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm dịch và thú y English attachment
blue-check Sửa đổi căn cứ xác định các vi phạm về chuyển nhượng đất dự án
blue-check Tăng mức phạt về đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai kể từ 6/1/2022 English attachment
blue-check Mức phạt mới trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng English attachment
blue-check Quy định mới về việc nộp tiền bảo lãnh để khỏi bị giam xe English attachment
blue-check Mức xử phạt vi phạm về an ninh, trật tự kể từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Những điểm mới trong xử phạt hành chính kể từ 1/1/2022
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
blue-check Sửa đổi các mức phạt hành chính về du lịch, thể thao, quyền tác giả và quảng cáo English attachment