LuatVietnam

red-check Sửa đổi quy định về thi cấp bằng lái xe English attachment

Thông tư số 38/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 8/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (34 trang)
Posted: 17/10/2019 3:07:53 PM | Latest updated: 19/7/2022 2:10:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4828 | Vietlaw: 431
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi các quy định liên quan đến điều kiện của cơ sở đào tạo lái xe, sửa đổi số tiết học và môn học trong chương trình thi lấy bằng lái xe ô tô và mô tô

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Xem Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGTVT ngày 12/11/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BGTVT ngày 9/6/2022.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ điểm a khoản 3, khoản 6, điểm a khoản 12, điểm c khoản 20, khoản 27, khoản 28, khoản 29 và điểm đ khoản 30 Điều 1 Thông tư này kể từ ngày 15/3/2021, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2021/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/1/2021.
  • Bãi bỏ điểm b khoản 4, điểm b khoản 7 và khoản 9 Điều 1 Thông tư này kể từ ngày 15/6/2022, theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2019
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4828

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT38_08102019BGTVT[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giao thông

blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Các bước cấp đổi GPLX trực tuyến
blue-check Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
blue-check Thanh tra giao thông sẽ kiểm tra xe quá tải, quá khổ ngay tại nguồn bốc hàng
blue-check Trường hợp nào Bằng lái quốc tế được phép sử dụng tại Việt Nam?
blue-check Về việc cấp đổi và cấp lại Giấy phép lái xe bị mất
blue-check Từ 2021, tất cả các trạm BOT đường bộ trên toàn quốc chỉ được thu phí không dừng English attachment
blue-check Tốc độ trên thiết bị giám sát hành trình có được thừa nhận?
blue-check Hạn chế tất cả các hình thức vận tải hành khách trong vòng 15 ngày
blue-check "Máy rải nhựa bê tông" bắt buộc kiểm tra chất lượng
blue-check Bằng lái xe được cấp ở nước ngoài có thể cấp đổi tại Việt Nam mà không cần thi lại
blue-check Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ
blue-check Danh mục TTHC về giao thông vận tải dự kiến chuyển giao cho doanh nghiệp giải quyết
blue-check Danh mục 36 tiêu chuẩn về giao thông vận tải được ban hành mới năm 2019
blue-check Phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Xe thuê chở hàng bị tạm giữ để điều tra tai nạn, có được lấy hàng về trước?
blue-check TTHC mới sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Bộ GTVT yêu cầu cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp
blue-check Phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực giao thông vận tải