LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment

Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTCstatus2 ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (2 trang)
Posted: 3/12/2021 1:33:09 PM | Latest updated: 26/3/2022 9:06:01 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5349 | Vietlaw: 539
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi một số quy định về khai nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, bao gồm:

- Cách tính doanh thu làm căn cứ xác định hộ khoán mới ra kinh doanh thuộc diện miễn nộp hoặc phải nộp thuế;

- Các trường hợp khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh;

- Cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cá nhân cho thuê tài sản không trọn năm thuộc diện miễn nộp hoặc phải nộp thuế;

- Trách nhiệm của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc khai nộp thuế thay và chia sẻ thông tin của cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế;

...

Theo đó, đối với hộ khoán mới ra kinh doanh và năm đầu tiên kinh doanh không đủ 12 tháng, chỉ phải nộp thuế nếu doanh thu trong năm trên 100 triệu; trường hợp doanh thu trong năm từ 100 triệu trở xuống sẽ được miễn nộp thuế.

Tương tự, đối với cá nhân cho thuê tài sản với thời gian cho thuê không đủ 12 tháng, chỉ phải nộp thuế nếu doanh thu cho thuê trong năm trên 100 triệu; ngược lại sẽ được miễn nộp thuế nếu doanh thu cho thuê trong năm từ 100 triệu trở xuống.

Trước đây, quy định cũ tại Thông tư 40/2021/TT-BTCstatus2 thì bắt buộc quy đổi ra doanh thu tương ứng của 12 tháng để xác định hộ khoán/cá nhân cho thuê tài sản đó thuộc diện được miễn hay phải nộp thuế.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5349

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT100-15112021BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh
blue-check Từ 1/1/2022, trả lương cho nhân viên của chi nhánh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế TNCN
blue-check Cá nhân hành nghề tư vấn, thiết kế phải nộp thuế bao nhiêu?
blue-check Thuê người giao nhận hàng hóa, phải khấu trừ 10% thuế TNCN nếu không có HĐLĐ
blue-check Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN?
blue-check Sửa đổi quy định về khai nộp thuế của cá nhân kinh doanh English attachment
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN các khoản chi phí COVID trả thay người lao động English attachment
blue-check Trả thu nhập cho cá nhân ký hợp đồng dịch vụ phải khấu trừ thuế 10%
blue-check Tặng quà cho nhân viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Ban kiểm soát phải chịu thuế TNCN 10% nếu không có HĐLĐ
blue-check Tháng/quý nào không trả thu nhập được miễn nộp tờ khai thuế TNCN English attachment
blue-check Thù lao tư vấn cho dự án ODA có chịu thuế TNCN? English attachment
blue-check Chi trả hoa hồng cho đại lý phải khấu trừ 1% thuế TNCN
blue-check Tiền từ thiện đóng góp cho cá nhân không được miễn thuế TNCN