LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy chế thi ngoại ngữ theo khung 6 bậc English attachment

Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 8/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐTstatus2 ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (5 trang)
Posted: 14/9/2021 8:11:52 AM | Latest updated: 22/6/2022 8:06:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5290 | Vietlaw: 531
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến Quy chế thi ngoại ngữ theo khung 6 bậc, bao gồm: điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự của đơn vị tổ chức thi; yêu cầu đối với đề thi, ngân hàng câu hỏi; hình thức thi; yêu cầu về chấm thi; xử lý vi phạm đối với đơn vị tổ chức thi...

Theo đó, "ngân hàng câu hỏi thi" phải được quản lý bằng phần mềm bảo đảm các yêu cầu bảo mật.

Từ 1/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm trong ngân hàng câu hỏi phải có ít nhất từ 50 đề thi môn Tiếng Anh (đối với học sinh bậc tiểu học, phổ thông); 70 đề thi môn Tiếng Anh (đối với các đối tượng khác) và ít nhất từ 30 đề thi đối với môn ngoại ngữ khác. Mỗi năm, đơn vị tổ chức thi còn phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung tối thiểu 10% số lượng câu hỏi đối với từng kỹ năng.

Về hình thức thi, từ 1/7/2023, tất cả các kỹ năng nghe, đọc, viết... đều thi trên máy tính, bỏ thi trên giấy.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2021.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/5/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 24-Oct-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5290

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT24-08092021BGDDT[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giáo dục - Đào tạo

blue-check Lịch học niên khóa 2022-2023
blue-check Điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông: Lịch sử trở thành môn học bắt buộc
light-check Điều kiện liên kết với nước ngoài để thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam
light-check Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT (áp dụng từ niên khóa 2022-2023)
blue-check Phương án cắt giảm các thủ tục cấp phép trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
blue-check Mức trần học phí trường công lập chất lượng cao niên khóa 2022-2023 (tại Hà Nội)
blue-check Định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh từ năm 2022 tại Hà Nội
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 điều trị tại nhà cũng được xét đặc cách tốt nghiệp
blue-check Cơ chế, thủ tục miễn giảm học phí từ năm học 2021-2022 đã được chi tiết hóa trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP
blue-check Lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng chuyển ngành giáo dục mầm non năm 2022
blue-check Kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022 (thống nhất trên cả nước)
blue-check Nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh phải mua sách tham khảo
blue-check Thay mới Danh mục ngành đào tạo đại học cấp IV
blue-check Quy chế tuyển sinh đại học từ 2022
blue-check Danh mục máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi tốt nghiệp phổ thông năm 2022
blue-check Năm 2022, thí sinh là F0 vẫn được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT
blue-check Bộ Giáo dục yêu cầu các trường học có chính sách miễn, giảm, ân hạn học phí trong niên khóa 2022-2023
blue-check Hướng dẫn tư vấn nghề và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh các cấp English attachment
blue-check Hướng dẫn thanh tra sai phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
blue-check Quy trình cấp phép thành lập trường có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM