LuatVietnam

light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment

Thông tư số 06/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNNstatus2 ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (3 trang)
Posted: 5/7/2022 8:03:14 AM | Latest updated: 19/7/2022 2:30:19 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5488 | Vietlaw: 569
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi các quy định sau:

- Nơi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng;

- Thẩm quyền chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Thời hạn trả lời chấp thuận sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần;

- Thủ tục đề nghị chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn;

...

Theo đó, về thẩm quyền chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng, Thông tư này đã bổ sung trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xin chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính đến tỉnh, thành khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5488

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT06-30062022NHNN[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

light-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
light-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
light-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
light-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng
blue-check Dịch vụ trung gian thanh toán không được miễn nộp thuế GTGT
blue-check Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 English attachment
blue-check Sửa đổi quy định cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
blue-check Chính phủ đã thông qua Dự án kéo dài thí điểm cơ chế xử lý nợ xấu ngân hàng
blue-check Chính phủ đồng ý gia hạn thí điểm quy định về xử lý nợ xấu của ngân hàng
blue-check Các giải pháp hỗ trợ tín dụng để phục hồi kinh tế trong giai đoạn 2022-2023
blue-check Các thủ tục thành lập ngân hàng được sửa đổi từ 15/3/2022
blue-check Nới lỏng thủ tục thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng FDI kể từ 1/3/2022
blue-check Bãi bỏ thủ tục Thông báo lựa chọn tổ chức kiểm toán tại các ngân hàng
blue-check Năm 2022, lạm phát sẽ kiểm soát ở mức 4% và tăng trưởng tín dụng khoảng 14% English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chí đánh giá xếp hạng ngân hàng English attachment
blue-check Sửa đổi quy chế kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất
blue-check Nhiều vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng và ngoại hối bị xử phạt từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Các ngân hàng nhà nước vẫn phải duy trì số dư tiền gửi tối thiểu 2% nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách English attachment
blue-check Sau 1/1/2022, các thẻ từ (ATM) vẫn được giao dịch bình thường English attachment